2016

Market-Specific News and Its Impact on Forward Premia on Electricity Markets

Särtryck nr 2016:5

Författare: Ewa LazarczykÅr: 2016 Publikation: Energy Economics Årgång (nr): 54 (February) Sidor: 326–336
Artikeln online (behörighet kan krävas)
Preliminär version


This paper studies the impact of market-specific news on the short-term forward premia on the Nordic electricity market. I show that the short-term premia between the day-ahead and intra-day electricity prices on the Nordic market can be partly explained by the arrival of news specific to the power market. By exploring the types of news, I show that production failures are most important in shaping premia. Production disruptions in coal-powered units are most frequent and have the greatest effect on the differences between the day-ahead and intra-day prices.


Referens:
Lazarczyk, Ewa (2016), "Market-Specific News and Its Impact on Forward Premia on Electricity Markets". Energy Economics 54(February), 326–336.

Richard Öhrvall

Ämnesområde: korruption, opinionsmätningar, politisk ekonomi, politiskt beteende, privatiseringar, skattefinansierade tjänster

Några av de frågor som Richard Öhrvall försöker besvara i sin forskning:

  • Hur pass jämlikt är olika former av politiskt deltagande och vad förklarar att vissar grupper deltar i högre grad än andra?
  • Hur pass utbredd är offentlig korruption i Sverige och vad har medborgare för tilltro till att politiker och offentliga tjänstemän handlar på ett tillbörligt sätt?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se