2016

The Limits of Career Concerns in Federalism: Evidence from China

Särtryck nr 2016:15

Författare: Petra Persson och Ekaterina ZhuravskayaÅr: 2016 Publikation: Journal of the European Economic Association Årgång (nr): 14 (2) Sidor: 338–374
Artikeln online (behörighet kan krävas)


Performance-based promotion schemes in administrative hierarchies have limitations. Chinese provincial leaders, despite facing strong career concerns, make different policy decisions depending on their career backgrounds. Provincial party secretaries who have risen from low to high positions within the province they govern (“locals”) spend a higher share of budgetary resources on education and health care and invest less in construction infrastructure than party secretaries who have made their most significant career advancements in other provinces (“outsiders”). Identification comes from variation in central leadership and term limits. As the promotion mechanism rewards infrastructure investments, locals are less likely to be promoted at the end of the term. We explore various mechanisms and provide evidence that the difference between locals and outsiders is not driven by knowledge or experience. Several pieces of evidence suggest that locals cater to low-level provincial elites, who helped them rise to power. Thus, local career trajectories limit the power of career concerns by fostering competing allegiances.


Referens:
Persson, Petra och Ekaterina Zhuravskaya (2016), "The Limits of Career Concerns in Federalism: Evidence from China". Journal of the European Economic Association 14(2), 338–374.

Månadens forskare

Özge Öner, ekon.dr.

Ämnesområden:

Detaljhandel, infrastruktur, servicenäring, turism, urban och regional ekonomi.

Några av de frågor Özge Öner försöker besvara i sin forskning:

  • Analys av etniska enklaver och segregering på grannskapsnivå.
  • Migration och rörlighet inom och mellan lokala arbetsmarknader bland immigranter och inrikes födda.
  • Hur efterfrågan påverkas av avstånd och marknadstillgång inom olika delar av detaljhandeln och tjänstesektorn.

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se