2016

Wealth, Health, and Child Development: Evidence from Administrative Data on Swedish Lottery Players

Särtryck nr 2016:28

Författare: David Cesarini, Erik Lindqvist, Robert Östling och Björn WallaceÅr: 2016 Publikation: Quarterly Journal of Economics Årgång (nr): 131 (2) Sidor: 687–738
Preliminär version

Wealth, Health, and Child Development: Evidence from Administrative Data on Swedish Lottery Players David Cesarini, Erik Lindqvist, Robert Östling och Björn Wallace


We use administrative data on Swedish lottery players to estimate the causal impact of substantial wealth shocks on players’ own health and their children’s health and developmental outcomes. Our estimation sample is large, virtually free of attrition, and allows us to control for the factors conditional on which the prizes were randomly assigned. In adults, we find no evidence that wealth impacts mortality or health care utilization, with the possible exception of a small reduction in the consumption of mental health drugs. Our estimates allow us to rule out effects on 10-year mortality one sixth as large as the cross-sectional wealth-mortality gradient. In our intergenerational analyses, we find that wealth increases children’s health care utilization in the years following the lottery and may also reduce obesity risk. The effects on most other child outcomes, including drug consumption, scholastic performance, and skills, can usually be bounded to a tight interval around zero. Overall, our findings suggest that in affluent countries with extensive social safety nets, causal effects of wealth are not a major source of the wealth-mortality gradients, nor of the observed relationships between child developmental outcomes and household income.


Referens:
Cesarini, David, Erik Lindqvist, Robert Östling och Björn Wallace (2016), "Wealth, Health, and Child Development: Evidence from Administrative Data on Swedish Lottery Players". Quarterly Journal of Economics 131(2), 687–738.

Richard Öhrvall

Ämnesområde: korruption, opinionsmätningar, politisk ekonomi, politiskt beteende, privatiseringar, skattefinansierade tjänster

Några av de frågor som Richard Öhrvall försöker besvara i sin forskning:

  • Hur pass jämlikt är olika former av politiskt deltagande och vad förklarar att vissar grupper deltar i högre grad än andra?
  • Hur pass utbredd är offentlig korruption i Sverige och vad har medborgare för tilltro till att politiker och offentliga tjänstemän handlar på ett tillbörligt sätt?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se