2016

Strategic Complementarities, Network Games and Endogenous Network Formation

Särtryck nr 2016:43

Författare: Andreas Lagerås och David SeimÅr: 2016 Publikation: International Journal of Game Theory Årgång (nr): 45 (3) Sidor: 497–509
Artikeln online (behörighet kan krävas)


This paper investigates the role of strategic complementarities in the context of network games and network formation models. In the general model of static games on networks, we characterize conditions on the utility function that ensure the existence and uniqueness of a pure-strategy Nash equilibrium, regardless of the network structure. By applying the game to empirically-relevant networks that feature nestedness—Nested Split Graphs—we show that equilibrium strategies are non-decreasing in the degree. We extend the framework into a dynamic setting, comprising a game stage and a formation stage, and provide general conditions for the network process to converge to a Nested Split Graph with probability one, and for this class of networks to be an absorbing state. The general framework presented in the paper can be applied to models of games on networks, models of network formation, and combinations of the two.


Referens:
Lagerås, Andreas och David Seim (2016), "Strategic Complementarities, Network Games and Endogenous Network Formation". International Journal of Game Theory 45(3), 497–509.

Richard Öhrvall

Ämnesområde: korruption, opinionsmätningar, politisk ekonomi, politiskt beteende, privatiseringar, skattefinansierade tjänster

Några av de frågor som Richard Öhrvall försöker besvara i sin forskning:

  • Hur pass jämlikt är olika former av politiskt deltagande och vad förklarar att vissar grupper deltar i högre grad än andra?
  • Hur pass utbredd är offentlig korruption i Sverige och vad har medborgare för tilltro till att politiker och offentliga tjänstemän handlar på ett tillbörligt sätt?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se