2016

The Impact of News Photos on Support for Military Action

Särtryck nr 2016:49

Författare: Stuart Soroka, Peter Loewen, Patrick Fournier och Daniel RubensonÅr: 2016 Publikation: Political Communication Årgång (nr): 33 (4) Sidor: 563–582
Artikeln online (behörighet kan krävas)


Drawing on two experiments embedded in online surveys, this article examines the impact of news photos on support for military action. In 2011, respondents were asked about support for ongoing military involvement in Afghanistan while being randomly exposed to one of two photos—one of a soldier with a child, the other of a soldier with a gun. The former photo increased expressed support for war; and the effect was greater for those who self-identify as being very interested in international affairs. Three years later, a follow-up experiment was fielded that looked both at the past intervention in Afghanistan and ongoing interventions in Syria; results were very similar. Both experiments speak to the potentially profound role of mass media in generating support (or not) for foreign military engagements, and the increased impact of frames on those who are more attentive to the issue domain.


Referens:
Soroka, Stuart, Peter Loewen, Patrick Fournier och Daniel Rubenson (2016), "The Impact of News Photos on Support for Military Action". Political Communication 33(4), 563–582.

Richard Öhrvall

Ämnesområde: korruption, opinionsmätningar, politisk ekonomi, politiskt beteende, privatiseringar, skattefinansierade tjänster

Några av de frågor som Richard Öhrvall försöker besvara i sin forskning:

  • Hur pass jämlikt är olika former av politiskt deltagande och vad förklarar att vissar grupper deltar i högre grad än andra?
  • Hur pass utbredd är offentlig korruption i Sverige och vad har medborgare för tilltro till att politiker och offentliga tjänstemän handlar på ett tillbörligt sätt?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se