2016

The Glass Ceiling in Politics: Formalization and Empirical Tests

Särtryck nr 2016:52

Författare: Olle Folke och Johanna RickneÅr: 2016 Publikation: Comparative Political Studies Årgång (nr): 49 (5) Sidor: 567–599
Artikeln online (behörighet kan krävas)
Preliminär version


There is a scarcity of women at the apex of political power, as well as a lack of methods to disentangle the potential sources of this under-representation. This article suggests a four-step method to test for whether women’s under-representation can be explained by the existence of a “glass ceiling.” We emphasize that this concept implies discrimination in promotions within the political organization, that the discriminatory promotions increase in severity at the top levels of power, and that they increase in severity during an individual’s career trajectory. The proposed method is applied to subnational politics in Sweden, a long-standing world leader in women’s descriptive representation. The results support the conjecture that a glass ceiling is hindering elected women’s rise to political power in this context.


Referens:
Folke, Olle och Johanna Rickne (2016), "The Glass Ceiling in Politics: Formalization and Empirical Tests". Comparative Political Studies 49(5), 567–599.

Aktuell forskare

Björn Tyrefors

Ämnesområde: Arbetsmarknad, diskriminering, ekonomisk historia, institutionell och politisk ekonomi, utbildning  samt utvecklingsekonomi.
 

Några av de frågor Björn Tyrefors försöker besvara i sin forskning:

  • Finns systematiska skillnader på betygssättning i skolan beroende på grupptillhörighet?
  • Vilken roll spelar incitament för nyanländas framgång på den svenska arbetsmarknaden?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se