2016

Financing from Family and Friends

Särtryck nr 2016:66

Författare: Samuel Lee och Petra PerssonÅr: 2016 Publikation: Review of Financial Studies Årgång (nr): 29 (9) Sidor: 2341–2386
Artikeln online (behörighet kan krävas)
Preliminär version


Most informal finance comes from family and friends. Existing informal finance theories cannot match two characteristics of family finance: family investors may accept below-market or even negative returns, yet borrowers often prefer formal finance. We argue that social preferences make family finance cheap but create shadow costs that nonetheless discourage its use: Committing family funds to risky investment displaces intrafamily insurance and undermines limited liability. The same characteristics that sustain familial insurance thus render family finance a poor source of risk capital. Even when overcoming capital constraints requires social ties, intermediation and semiformalization may therefore be crucial for promoting risk taking.


Referens:
Lee, Samuel och Petra Persson (2016), "Financing from Family and Friends". Review of Financial Studies 29(9), 2341–2386.

Månadens forskare

Özge Öner, ekon.dr.

Ämnesområden:

Detaljhandel, infrastruktur, servicenäring, turism, urban och regional ekonomi.

Några av de frågor Özge Öner försöker besvara i sin forskning:

  • Analys av etniska enklaver och segregering på grannskapsnivå.
  • Migration och rörlighet inom och mellan lokala arbetsmarknader bland immigranter och inrikes födda.
  • Hur efterfrågan påverkas av avstånd och marknadstillgång inom olika delar av detaljhandeln och tjänstesektorn.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se