2017

The Role of Social Networks in Cultural Assimilation

Särtryck nr 2017:1

Författare: Thierry Verdier och Yves ZenouÅr: 2017 Publikation: Journal of Urban Economics Årgång (nr): 97 (January) Sidor: 15–39
Artikeln online (behörighet kan krävas)

The Role of Social Networks in Cultural Assimilation Thierry Verdier och Yves Zenou


We develop a model where, in the first stage, minority individuals have to decide whether or not they want to assimilate to the majority culture while, in the second stage, all individuals (both from the majority and the minority group) embedded in a network have to decide how much effort they exert in some activity (say education). We show that the more central minority agents are located in the social network, the more they assimilate to the majority culture. We also show that denser networks tend to favor assimilation so that, for example, it is easier to assimilate in a complete network than in a star-shaped network. We show that the subgame-perfect equilibrium is not optimal because there is not enough activity and assimilation. We then endogeneize the network and show under which condition the ethnic minorities either assimilate to or separated themselves from the majority group.


Referens:
Verdier, Thierry och Yves Zenou (2017), "The Role of Social Networks in Cultural Assimilation". Journal of Urban Economics 97(January), 15–39.

Månadens forskare

Özge Öner, ekon.dr.

Ämnesområden:

Detaljhandel, infrastruktur, servicenäring, turism, urban och regional ekonomi.

Några av de frågor Özge Öner försöker besvara i sin forskning:

  • Analys av etniska enklaver och segregering på grannskapsnivå.
  • Migration och rörlighet inom och mellan lokala arbetsmarknader bland immigranter och inrikes födda.
  • Hur efterfrågan påverkas av avstånd och marknadstillgång inom olika delar av detaljhandeln och tjänstesektorn.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se