2017

Location of Leisure: The New Economic Geography of Leisure Services

Särtryck nr 2017:7

Författare: Özge Öner och Johan KlaessonÅr: 2017 Publikation: Leisure Studies Årgång (nr): 36 (2) Sidor: 203–219
Artikeln online (behörighet kan krävas)

Location of Leisure: The New Economic Geography of Leisure Services Özge Öner och Johan Klaesson


Understanding more about the geographic location of leisure services is an important quest for research. For a long time now in developed economies, almost all employment growth is occurring within the service sector. In this sector, leisure services are fast growers. This means that the location of these services is important for economic growth and for employment opportunities of local market areas. Regional policy-makers time and again highlight these sectors as future engines of growth. This paper investigates the role of local demand in determining the availability and the scale of various types of leisure services. The analysis is motivated by observed regularities that indicate large and persistent interregional differences in the location and growth of leisure services. Based on a New Economic Geography framework, we investigate the role of local and regional demand for the size of leisure services in geographically separate markets in Sweden. We use data for 290 Swedish municipalities for the period 2002–2013 and run year-municipality fixed-effects regressions. Our main findings suggest a strong dependency on local demand, and less on the demand originating from other regions.


Referens:
Öner, Özge och Johan Klaesson (2017), "Location of Leisure: The New Economic Geography of Leisure Services". Leisure Studies 36(2), 203–219.

Özge Öner

Kontakt

Tel: 08 665 4519
oo263@cam.ac.uk

Johan Klaesson

Kontakt

Mobil: 0722 49 29 09
johan.klaesson@ju.se

Richard Öhrvall

Ämnesområde: korruption, opinionsmätningar, politisk ekonomi, politiskt beteende, privatiseringar, skattefinansierade tjänster

Några av de frågor som Richard Öhrvall försöker besvara i sin forskning:

  • Hur pass jämlikt är olika former av politiskt deltagande och vad förklarar att vissar grupper deltar i högre grad än andra?
  • Hur pass utbredd är offentlig korruption i Sverige och vad har medborgare för tilltro till att politiker och offentliga tjänstemän handlar på ett tillbörligt sätt?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se