2017

Introducing Quasi-Markets in Primary Care: The Swedish Experience

Särtryck nr 2017:14

Författare: Anna Häger Glenngård och Anders AnellÅr: 2017 Publikation: Modernizing the Public Sector: Scandinavian Perspectives Kapitel: 13Redaktör: Irvine Lapsley och Hans KnutssonFörlag: RoutledgeFörlagsort: Abingdon och New York Sidor: 193–208
Artikeln online (behörighet kan krävas)


The Swedish experience of introducing quasi-markets in primary care is discussed with respect to the identified objectives of primary care. Empirical studies suggest that objectives related to general accessibility have been met. There is more limited knowledge about the distribution of services between various groups in the population. Problems with coordination and continuity, mainly due to a shortage of general physicians, persist. Costs are controlled but the impact of the reform on the efficiency and effectiveness is uncertain. To maintain and develop governance models, to achieve traditional objectives and to support informed choices among citizens remain important challenges for the 21 county councils. The way forward is likely for county councils to draw on experiences from each other and to harmonize models for governance and support to providers.


Referens:
Häger Glenngård, Anna och Anders Anell (2017), "Introducing Quasi-Markets in Primary Care: The Swedish Experience". Kapitel 13, sid. 193–208 i Irvine Lapsley och Hans Knutsson, red., Modernizing the Public Sector: Scandinavian Perspectives. Abingdon och New York: Routledge.

Richard Öhrvall

Ämnesområde: korruption, opinionsmätningar, politisk ekonomi, politiskt beteende, privatiseringar, skattefinansierade tjänster

Några av de frågor som Richard Öhrvall försöker besvara i sin forskning:

  • Hur pass jämlikt är olika former av politiskt deltagande och vad förklarar att vissar grupper deltar i högre grad än andra?
  • Hur pass utbredd är offentlig korruption i Sverige och vad har medborgare för tilltro till att politiker och offentliga tjänstemän handlar på ett tillbörligt sätt?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se