2017

The Entrepreneurial Rent: The Value of and Compensation for Entrepreneurship

Särtryck nr 2017:16

Författare: Magnus Henrekson och Mikael StenkulaÅr: 2017 Publikation: Journal of Entrepreneurship and Public Policy Årgång (nr): 6 (1) Sidor: 11–25
Artikeln online (behörighet kan krävas)

The Entrepreneurial Rent: The Value of and Compensation for Entrepreneurship Magnus Henrekson och Mikael Stenkula


Purpose – The purpose of this paper is to show that entrepreneurship can be fruitfully analyzed by positing that entrepreneurs are searching for rates of return exceeding the risk-adjusted market rate of return, i.e., they try to create or discover economic rents.

Design/methodology/approach – A conceptual paper trying to bridge the gap between neoclassical economics and the entrepreneurship field by seeing entrepreneurship as the search for and creation of (entrepreneurial) rents.

Findings – In the short to medium term the search for and creation of entrepreneurial rents give rise to supernormal profits if successful. In the longer term these rents are dissipated and accrue to society at large as cheaper and better products. Entrepreneurial rents are crucial for bringing about the innovation and continuous structural change required to generate economic growth.

Practical implications – The search for entrepreneurial rents is crucial for economic development. Without the possibility to earn entrepreneurial rents, no entrepreneur would be willing to exercise entrepreneurship and exploit entrepreneurial opportunities. Successful entrepreneurship attracts imitating firms that push back profits to normal levels and the benefits of the innovation will be diffused to consumers.

Social implications – Understanding the role of entrepreneurship and its compensation is crucial for analyses of potential policy measures. High ex post compensation for successful entrepreneurship cannot be taxed harshly without affecting entrepreneurs’ willingness to supply effort.

Originality/value – The entrepreneurial function and its compensation are often neglected in neoclassical economics. This is a major shortcoming, as the presence of and search for entrepreneurial rents are necessary for bringing about the innovation and structural change that result in economic growth.


Referens:
Henrekson, Magnus och Mikael Stenkula (2017), "The Entrepreneurial Rent: The Value of and Compensation for Entrepreneurship". Journal of Entrepreneurship and Public Policy 6(1), 11–25.

Magnus Henrekson

Kontakt

Tel: 08 665 4502
magnus.henrekson@ifn.se

Mikael Stenkula

Kontakt

Tel: 08 665 4530
mikael.stenkula@ifn.se

Richard Öhrvall

Ämnesområde: korruption, opinionsmätningar, politisk ekonomi, politiskt beteende, privatiseringar, skattefinansierade tjänster

Några av de frågor som Richard Öhrvall försöker besvara i sin forskning:

  • Hur pass jämlikt är olika former av politiskt deltagande och vad förklarar att vissar grupper deltar i högre grad än andra?
  • Hur pass utbredd är offentlig korruption i Sverige och vad har medborgare för tilltro till att politiker och offentliga tjänstemän handlar på ett tillbörligt sätt?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se