2017

Wind Power Volatility and its Impact on Production Failures in the Nordic Electricity Market

Särtryck nr 2017:22

Författare: Sara Fogelberg och Ewa LazarczykÅr: 2017 Publikation: Renewable Energy Årgång (nr): 105 (May) Sidor: 96–105
Artikeln online (behörighet kan krävas)
Preliminär version


Wind power generation of electricity has gained popular support because of its low environmental impact and its low costs relative to other renewable energy sources. However, concerns have been raised in the power sector that wind power generation will come at the price of increased damage to other power generators. Wind power generation is naturally volatile which requires other power sources to start up and shut down in accordance with weather conditions, which for instance coal or gas generators are in general not built to do. The previous literature has used simulations to show that the damage done and the associated costs can be substantial. We use a dataset containing all reported failures in the Nordic electricity market Nord Pool and data for Danish wind power generation. The analysis shows that for both Denmark and the rest of Nord Pool the short-term costs associated with the volatility of wind power generation are non-significant.


Referens:
Fogelberg, Sara och Ewa Lazarczyk (2017), "Wind Power Volatility and its Impact on Production Failures in the Nordic Electricity Market". Renewable Energy 105(May), 96–105.

Richard Öhrvall

Ämnesområde: korruption, opinionsmätningar, politisk ekonomi, politiskt beteende, privatiseringar, skattefinansierade tjänster

Några av de frågor som Richard Öhrvall försöker besvara i sin forskning:

  • Hur pass jämlikt är olika former av politiskt deltagande och vad förklarar att vissar grupper deltar i högre grad än andra?
  • Hur pass utbredd är offentlig korruption i Sverige och vad har medborgare för tilltro till att politiker och offentliga tjänstemän handlar på ett tillbörligt sätt?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se