2017

Retirement Blues

Särtryck nr 2017:25

Författare: Gabriel Heller SahlgrenÅr: 2017 Publikation: Journal of Health Economics Årgång (nr): 54 (July) Sidor: 66–78
Artikeln online (behörighet kan krävas)

Retirement Blues Gabriel Heller Sahlgren


This paper analyses the short- and longer-term effects of retirement on mental health in ten European countries. It exploits thresholds created by state pension ages in an individual-fixed effects instrumental-variable set-up, borrowing intuitions from the regression-discontinuity design literature, to deal with endogeneity in retirement behaviour. The results display no short-term effects of retirement on mental health, but a large negative longer-term impact. This impact survives a battery of robustness tests, and applies to women and men as well as people of different educational and occupational backgrounds similarly. Overall, the findings suggest that reforms inducing people to postpone retirement are not only important for making pension systems solvent, but with time could also pay a mental health dividend among the elderly and reduce public health care costs.


Referens:
Heller Sahlgren, Gabriel (2017), "Retirement Blues". Journal of Health Economics 54(July), 66–78.

Gabriel Heller Sahlgren

Kontakt

Mobil: +44 75 037 134 30
g.heller-sahlgren@lse...

Månadens forskare

Özge Öner, ekon.dr.

Ämnesområden:

Detaljhandel, infrastruktur, servicenäring, turism, urban och regional ekonomi.

Några av de frågor Özge Öner försöker besvara i sin forskning:

  • Analys av etniska enklaver och segregering på grannskapsnivå.
  • Migration och rörlighet inom och mellan lokala arbetsmarknader bland immigranter och inrikes födda.
  • Hur efterfrågan påverkas av avstånd och marknadstillgång inom olika delar av detaljhandeln och tjänstesektorn.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se