2017

The WTO Dispute Settlement System 1995–2016: A Data Set and Its Descriptive Statistics

Särtryck nr 2017:36

Författare: Louise Johannesson och Petros C. MavroidisÅr: 2017 Publikation: Journal of World Trade Årgång (nr): 51 (3) Sidor: 357–408
Artikeln online (behörighet kan krävas)
Preliminär version


Denna rapport uppdaterar en tidigare version av detta dokument och ger en översiktlig beskrivning av några centrala aspekter av WTO-systemet, uppdelad på tre områden: Hur lång tid arbetet tar för de olika instanserna, vilka länder som deltar och i vilken roll, såsom klagande, svarande eller tredje part samt hur ofta de deltar.


Referens:
Johannesson, Louise och Petros C. Mavroidis (2017), "The WTO Dispute Settlement System 1995–2016: A Data Set and Its Descriptive Statistics". Journal of World Trade 51(3), 357–408.

Aktuell forskare

Pär Holmberg, docent.

Ämnesområden: Auktioner, elmarknad, energi, spelteori

Några av de frågor Pär Holmberg försöker besvara i sin forskning:

  • Hur ser elproducenternas budgivning ut på elmarknaden?
  • Hur påverkas budgivningen av marknadsregler, information, ställtider och flaskhalsar i elnätet? 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se