2017

Are OECD Policy Recommendations for Public Sector Reform Biased against Welfare States? Evidence from a New Database

Särtryck nr 2017:41

Författare: Andreas Bergh, Margareta Dackehag och Martin RodeÅr: 2017 Publikation: European Journal of Political Economy Årgång (nr): 48 (Juni) Sidor: 3–15
Artikeln online (behörighet kan krävas)

Are OECD Policy Recommendations for Public Sector Reform Biased against Welfare States? Evidence from a New Database Andreas Bergh, Margareta Dackehag och Martin Rode


Policy advice by the OECD has long been at the heart of academic debates on welfare state reform, with frequent claims questioning the ideological orientation of recommendations. This paper constructs an indicator of perceived reform need for 24 countries, quantifying the policy advice contained in the OECD Economic Surveys around 1985, 1995, and 2005. These recommendations describe a policy consensus that is based on competition, work incentives, monetary reform, fiscal discipline, and labor market reform. Empirically, perceived need for reform is well explained by preceding levels of economic freedom. In particular, countries with more government intervention, lower property rights protection, and more regulation are perceived to have a bigger reform need. In turn, perceived reform need has no explanatory power for subsequent changes in social expenditure and welfare state entitlements. Only in countries with right wing governments, perceived reform need might be followed by marginal reductions in welfare state entitlements, but definitely not in social expenditure.


Referens:
Bergh, Andreas, Margareta Dackehag och Martin Rode (2017), "Are OECD Policy Recommendations for Public Sector Reform Biased against Welfare States? Evidence from a New Database". European Journal of Political Economy 48(Juni), 3–15.

Andreas Bergh

Kontakt

Mobil: 070 779 0734
andreas.bergh@ifn.se

Richard Öhrvall

Ämnesområde: korruption, opinionsmätningar, politisk ekonomi, politiskt beteende, privatiseringar, skattefinansierade tjänster

Några av de frågor som Richard Öhrvall försöker besvara i sin forskning:

  • Hur pass jämlikt är olika former av politiskt deltagande och vad förklarar att vissar grupper deltar i högre grad än andra?
  • Hur pass utbredd är offentlig korruption i Sverige och vad har medborgare för tilltro till att politiker och offentliga tjänstemän handlar på ett tillbörligt sätt?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se