2017

Are OECD Policy Recommendations for Public Sector Reform Biased against Welfare States? Evidence from a New Database

Särtryck nr 2017:41

Författare: Andreas Bergh, Margareta Dackehag och Martin RodeÅr: 2017 Publikation: European Journal of Political Economy Årgång (nr): 48 (Juni) Sidor: 3–15
Artikeln online (behörighet kan krävas)

Are OECD Policy Recommendations for Public Sector Reform Biased against Welfare States? Evidence from a New Database Andreas Bergh, Margareta Dackehag och Martin Rode


OECD ger regelbundet råd till sina medlemsländer om ekonomisk politik och reformer. Denna artikel sammanfattar och kvantifierar dessa råd från 1980-talet fram till 2005. Reformbehovet i de flesta länder minskade under tidsperioden, men det finns inget tydligt samband mellan OECD:s råd och vilka reformer länderna faktiskt genomfört.


Referens:
Bergh, Andreas, Margareta Dackehag och Martin Rode (2017), "Are OECD Policy Recommendations for Public Sector Reform Biased against Welfare States? Evidence from a New Database". European Journal of Political Economy 48(Juni), 3–15.

Andreas Bergh

Kontakt

Mobil: 070 779 0734
andreas.bergh@ifn.se

Aktuell forskare

Henrik Horn, professor.

Ämnesområden:

Elmarknad, Handelspolitik, Industriell ekonomi, Industriell organisation, Internationell handel, Konkurrenspolitik, Marknadsregleringar.

Några av de frågor Henrik Horn försöker besvara i sin forskning:

Hur bör mellanstatliga investeringsskyddsavtal utformas och vilka konsekvenser har de?

Hur bör jurisdiktionen fördelas mellan nationella konkurrensmyndigheter vad gäller licensieringen av standard-essentiella patent?

Hur bör handelsavtal utformas för att hantera nationellt införda begränsningar av datarörlighet?

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se