2017

Five Scenarios in Search for a Director. WTO Judges, Their Terms of References, Scope of Competence, Remedies they Proscribe, and the Consequences for the Addressees

Särtryck nr 2017:44

Författare: Louise Johannesson och Petros C. MavroidisÅr: 2017 Publikation: WTO Dispute Settlement: Time to Take Stock Kapitel: 6Redaktör: Jacques H. J. Bourgeois, Marco Bronckers och Reinhard QuickFörlag: P.I.E. Peter LangFörlagsort: Bryssel: Belgien Sidor: 121–143
Artikeln online (behörighet kan krävas)


The WTO has been lauded for its unique dispute settlement system. Its uniqueness lies primarily in that it is the most comprehensive “compulsory third party” adjudication regime in international relations. No other regime of this breadth exists in state to state relations. Without assigning a cause to effect relationship, we point to factors that might be further researched in order to show to what extent they constitute prerequisites for emulating compulsory third party adjudication. Pragmatic judgments constitute a factor to be reckoned with. WTO judges are typically “Geneva crowd”, and they feel comfortable with judgments that do not prejudge too much national sovereignty. The institution is further happy to talk compliance up, using proxies rather than accurate information to this effect.


Referens:
Johannesson, Louise och Petros C. Mavroidis (2017), "Five Scenarios in Search for a Director. WTO Judges, Their Terms of References, Scope of Competence, Remedies they Proscribe, and the Consequences for the Addressees". Kapitel 6, sid. 121–143 i Jacques H. J. Bourgeois, Marco Bronckers och Reinhard Quick, red., WTO Dispute Settlement: Time to Take Stock. Bryssel: Belgien: P.I.E. Peter Lang.

Richard Öhrvall

Ämnesområde: korruption, opinionsmätningar, politisk ekonomi, politiskt beteende, privatiseringar, skattefinansierade tjänster

Några av de frågor som Richard Öhrvall försöker besvara i sin forskning:

  • Hur pass jämlikt är olika former av politiskt deltagande och vad förklarar att vissar grupper deltar i högre grad än andra?
  • Hur pass utbredd är offentlig korruption i Sverige och vad har medborgare för tilltro till att politiker och offentliga tjänstemän handlar på ett tillbörligt sätt?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se