2017

Gender Quotas and the Crisis of the Mediocre Man: Theory and Evidence from Sweden

Särtryck nr 2017:50

Författare: Timothy Besley, Olle Folke, Torsten Persson och Johanna RickneÅr: 2017 Publikation: American Economic Review Årgång (nr): 107 (8) Sidor: 2204–2242
Artikeln online (behörighet kan krävas)

Gender Quotas and the Crisis of the Mediocre Man: Theory and Evidence from Sweden Timothy Besley, Olle Folke, Torsten Persson och Johanna Rickne


We develop a model where party leaders choose the competence of politicians on the ballot to trade off electoral success against their own survival. The predicted correlation between the competence of party leaders and followers is strongly supported in Swedish data. We use a novel approach, based on register data for the earnings of the whole population, to measure the competence of all politicians in 7 parties, 290 municipalities, and 10 elections (for the period 1982-2014). We ask how competence was affected by a zipper quota, requiring local parties to alternate men and women on the ballot, implemented by the Social Democratic Party in 1993. Far from being at odds with meritocracy, this quota raised the competence of male politicians where it raised female representation the most. We argue that resignation of mediocre male leaders was a key driver of this effect.


Referens:
Besley, Timothy, Olle Folke, Torsten Persson och Johanna Rickne (2017), "Gender Quotas and the Crisis of the Mediocre Man: Theory and Evidence from Sweden". American Economic Review 107(8), 2204–2242.

Richard Öhrvall

Ämnesområde: korruption, opinionsmätningar, politisk ekonomi, politiskt beteende, privatiseringar, skattefinansierade tjänster

Några av de frågor som Richard Öhrvall försöker besvara i sin forskning:

  • Hur pass jämlikt är olika former av politiskt deltagande och vad förklarar att vissar grupper deltar i högre grad än andra?
  • Hur pass utbredd är offentlig korruption i Sverige och vad har medborgare för tilltro till att politiker och offentliga tjänstemän handlar på ett tillbörligt sätt?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se