2017

Behavioral Responses to Wealth Taxes: Evidence from Sweden

Särtryck nr 2017:66

Författare: David SeimÅr: 2017 Publikation: American Economic Journal: Economic Policy Årgång (nr): 9 (4) Sidor: 395–421
Artikeln online (behörighet kan krävas)


This paper provides an empirical assessment of an annual wealth tax. Using Swedish administrative data, I estimate net-of-tax-rate elasticities of taxable wealth in the range [0.09, 0.27]. Cross-checking self-reported assets against asset data unavailable to the tax agency reveals that around a third of the elasticity estimates are due to underreporting of asset values. Difference-in-difference designs further suggest that the responses reflect evasion and avoidance rather than changes in saving.


Referens:
Seim, David (2017), "Behavioral Responses to Wealth Taxes: Evidence from Sweden". American Economic Journal: Economic Policy 9(4), 395–421.

Månadens forskare

Özge Öner, ekon.dr.

Ämnesområden:

Detaljhandel, infrastruktur, servicenäring, turism, urban och regional ekonomi.

Några av de frågor Özge Öner försöker besvara i sin forskning:

  • Analys av etniska enklaver och segregering på grannskapsnivå.
  • Migration och rörlighet inom och mellan lokala arbetsmarknader bland immigranter och inrikes födda.
  • Hur efterfrågan påverkas av avstånd och marknadstillgång inom olika delar av detaljhandeln och tjänstesektorn.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se