2017

Global Sourcing and Technical Efficiency: A Firm-Level Study on the ICT Industry in Sweden

Särtryck nr 2017:69

Författare: Martin Andersson och Trudy-Ann StoneÅr: 2017 Publikation: Journal of Business Economics and Management Årgång (nr): 18 (5) Sidor: 877–896
Artikeln online (behörighet kan krävas)


We analyse the relationship between international sourcing, measured as imports of intermediate inputs, and the technical efficiency of firms in the information and communications technologies (ICT) manufacturing industry in Sweden. Using stochastic frontier analysis, we provide evidence that global sourcing improves firms’ capabilities to combine and re-combine inputs in productive ways, thereby increasing technical efficiency. We find a robust relationship between technical efficiency and international outsourcing. First, we find that firms that are deeply integrated into global sourcing networks are closer to their own production frontier. Second, firms that are engaged in international sourcing are also closer to the industry efficiency frontier. These findings are consistent with the argument that international sourcing stimulates firms’ capabilities by enabling them to identify and adopt higher quality inputs or more efficient production and management practices. These findings also suggest that the variety and extent of firms’ global sourcing networks constitute an important source of differences in efficiency levels among firms the ICT manufacturing industry.


Referens:
Andersson, Martin och Trudy-Ann Stone (2017), "Global Sourcing and Technical Efficiency: A Firm-Level Study on the ICT Industry in Sweden". Journal of Business Economics and Management 18(5), 877–896.

Martin Andersson

Kontakt

Tel: 0455 38 56 57
Mobil: 0733 67 38 67
martin.andersson@bth.se

Richard Öhrvall

Ämnesområde: korruption, opinionsmätningar, politisk ekonomi, politiskt beteende, privatiseringar, skattefinansierade tjänster

Några av de frågor som Richard Öhrvall försöker besvara i sin forskning:

  • Hur pass jämlikt är olika former av politiskt deltagande och vad förklarar att vissar grupper deltar i högre grad än andra?
  • Hur pass utbredd är offentlig korruption i Sverige och vad har medborgare för tilltro till att politiker och offentliga tjänstemän handlar på ett tillbörligt sätt?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se