Publicerade artiklar på engelska

Under denna rubrik finns artiklar på engelska publicerade i vetenskapliga tidskrifter eller som kapitel i antologier. I princip är alla bidragen kvalitetsgranskade av externa forskare (peer reviewed), vilket borgar för hög akademisk kvalitet. Endast i undantagsfall är artiklarna möjliga att ladda ner, men kan alltid beställas från IFN eller respektive förlag/tidskrift.


Primary Health Care Research & Development

Process Measures or Patient Reported Experience Measures (PREMs) for Comparing Performance Across Providers? A Study of Measures Related to Access and Continuity in Swedish Primary Care

Anna Häger Glenngård och Anders Anell

To study (a) the covariation between patient reported experience measures (PREMs) and registered process measures of access and continuity when ranking providers in a primary care setting, and (b) whether registered process measures or PREMs provided more or less…


Mathematical Social Sciences

Robustness to Strategic Uncertainty in the Nash Demand Game

Ola Andersson, Cédric Argenton och Jörgen W. Weibull

This paper studies the role of strategic uncertainty in the Nash demand game. A player’s uncertainty about another player’s strategy is modeled as an atomless probability distribution over that player’s strategy set. A strategy profile is robust to…


Venture Capital

Stock Option Taxation and Venture Capital Activity: A Cross-Country Study

Magnus Henrekson och Tino Sanandaji

The VC sector is interesting both in its own right and as a proxy for entrepreneurial finance more broadly. We highlight the tax treatment of stock options as an important factor for variations in the size of the VC sector. VC often relies on option-based contracts…

Aktuell forskare

Therese Nilsson

Forskningsområden: Globaliseringens effekterer på sociala normer och hälsa. Ekonomiska följder av hälsochocker samt ekonomisk ojämlikhet och hälsa.

Några av de frågor Therese Nilsson försöker besvara i sin forskning:

  • Hur påverkar ekonomisk och social globalisering människors hälsa?
  • Vilka effekter har införandet av fri mödravård?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se