Publicerade artiklar på engelska

Under denna rubrik finns artiklar på engelska publicerade i vetenskapliga tidskrifter eller som kapitel i antologier. I princip är alla bidragen kvalitetsgranskade av externa forskare (peer reviewed), vilket borgar för hög akademisk kvalitet. Endast i undantagsfall är artiklarna möjliga att ladda ner, men kan alltid beställas från IFN eller respektive förlag/tidskrift.


Published articles in English 2018 (alphabetical list in reference format)


Nordic Economic Policy Review 2018: Increasing Income Inequality in the Nordics

Introduction

Lars Calmfors och Jesper Roine

In recent years income distribution issues have received increased attention in most economically advanced countries both in the public debate and in academic circles. This reflects an international trend towards increased income inequality, a trend which has also…


Journal of Business and Economic Policy

What Determines Tax Incentives and How Effective Are They?

Åsa Hansson, Susan Porter och Susan Perry Williams

This paper considers factors determining tax incentives and examines how effective they are using data from OCED and EU countries. It is well known that countries compete when it comes to setting the statutory corporate tax rate but do they also compete when it comes…


Statsvetenskaplig tidskrift

A Plague on Both Your Houses: How Left and Right Undermined Moral Motivation in the Swedish School System

Johan Wennström

Uppsatsen redovisar två studier om hur vänstern och högern ersatte lärarnas professionella etos med näringslivsinspirerade styrmetoder och misslyckades att försäkra skolkonkurrensen i Sverige mot betygsinflation. Resultaten…


Econometrica

Activism, Strategic Trading, and Liquidity

Kerry Back, Pierre Collin‐Dufresne, Vyacheslav Fos, Tao Li och Alexander Ljungqvist

We analyze dynamic trading by an activist investor who can expend costly effort to affect firm value. We obtain the equilibrium in closed form for a general activism technology, including both binary and continuous outcomes. Variation in parameters can produce either…


Journal of Comparative Economics

A Sticky Trait: Social Trust Among Swedish Expatriates in Countries with Varying Institutional Quality

Andreas Bergh och Richard Öhrvall

I denna studie av utlandssvenskar visas att dessa har hög tillit och i regel behåller denna även i länder med hög korruption och sämre fungerande rättsstat. En tydlig negativ effekt syns dock hos dem som i unga år flyttade…


Labour Economics

Payroll Taxes and Youth Labor Demand

Johan Egebark och Niklas Kaunitz

Under 2007–09 sänktes arbetsgivaravgifterna väsentligt för unga anställda i Sverige. Vi visar att dessa sänkningar ledde till små men signifikanta effekter på både sysselsättning och löner. Vi uppskattar…


Regional Science Policy & Practice

Urban Preferences, Amenities and Age: Exploring the Spatial Distribution of Age in Stockholm from 1991 to 2011

Martin Andersson, Johan P. Larsson och Joakim Wernberg

Cities exhibit a rich and complex heterogeneity in people and activities. This poses a sizable challenge for planners when planning new neighbourhoods or the reconstruction of old ones as well as when considering the allocation of supply of and demand for amenities,…


European Journal of Operational Research

On Supply-Function Equilibria in Radial Transmission Networks

Pär Holmberg och Andrew Philpott

Tillfälliga flaskhalsar i elnätet kan få stor inverkan på elpriset. Vidare försvagas konkurrensen när flaskhalsar i nätet splittrar upp elmarknaden i mindre delmarknader med färre producenter per marknad. I denna uppsats…


Experimental Economics

Liking What Others “Like”: Using Facebook to Identify Determinants of Conformity

Johan Egebark och Mathias Ekström

Användare av Facebook har möjlighet att trycka på en Gilla-knapp för att visa vilka uppdateringar de tycker om. Genom ett fältexperiment undersöker vi om tidigare positiva åsikter ökar sannolikheten för vidare…


RAND Journal of Economics

Comparing Auction Designs Where Suppliers Have Uncertain Costs and Uncertain Pivotal Status

Pär Holmberg och Frank A. Wolak

Vi analyserar en elmarknad med imperfekt konkurrens och osäkra produktionskostnader. Vi finner att ökad transparens förbättrar konkurrensen på elmarknaden samt att marginalprissättning, som används på de flesta elmarknader…


De Economist

Non-standard Employment in Sweden

Per Skedinger

Denna uppsats belyser utvecklingen av atypiska anställningsformer i Sverige och hur de fungerar. För både inrikes och utrikes födda analyseras hur anknytningsgraden till arbetsmarknaden påverkas av att hänsyn tas till atypisk…


Economic Geography

Industrial Diversification in Europe: The Differentiated Role of Relatedness

Jing Xiao, Ron Boschma och Martin Andersson

Vad påverkar en ekonomis förmåga att diversifiera näringslivet och hitta nya tillväxtbranscher? I denna studie visar forskarna att innovationskapacitet är drivande för förnyelsen av lokal industristruktur. FoU- och…


ifo DICE Report

Inheritance and Wealth Taxation in Sweden

Daniel Waldenström


Economics Letters

Are Foreign Private Equity Buyouts Bad for Workers?

Martin Olsson och Joacim Tåg

Vi studerar hur riskkapitalinvesteringar påverkar anställdas karriärer. Riskkapital-investeringar gjorda av utländska riskkapitalbolag har ingen påverkan på anställdas karriärer, men det har investeringar av lokala bolag.…


Journal of Financial Economics

Are CEOs Born Leaders? Lessons from Traits of a Million Individuals

Renée Adams, Matti Keloharju och Samuli Knüpfer

Är vd för ett storföretag något man föds till? Vi kombinerar mönstringsdata innehållande kognitiv och icke-kognitiv förmåga samt kroppslängd för drygt en miljon svenska män med data om deras lön,…


Prosperity through Trade and Structural Reform – Festschrift in Honour of Per Magnus Wijkman

A Reform Strategy for a More Innovative and Entrepreneurial Europe

Magnus Henrekson

The European Union suffers from an innovation deficit, which must be remedied if the EU is to improve the quality of life of its citizens and remain competitive in the global marketplace. In order to do so, more productive entrepreneurship is required. This article…


European Journal of Political Economy

Why Do Governments Call a State of Emergency? On the Determinants of Using Emergency Constitutions

Christian Bjørnskov och Stefan Voigt

States of emergency do not only imply a significant change in the balance of powers between the three branches of government, they are also very frequently declared: between 1985 and 2014, at least 137 countries were subject to at least one such event. This…


Journal of Political Economy

Social Norms in Social Insurance

Assar Lindbeck och Mats Persson

Artikeln är en teoretisk studie av hur sociala normer kan minska risken för missbruk av sjukförsäkringsförmåner. Normerna upprätthålls av personer i individens omgivning, och effekterna beror på vilken information…


International Journal of Constitutional Law

The Architecture of Emergency Constitutions

Christian Bjørnskov och Stefan Voigt

Nine of ten countries currently have emergency provisions written into their constitutions, here simply referred to as emergency constitutions. The nature of these provisions remains poorly understood. We therefore aim at providing answers to two questions: (i) how…


Elgar Companion to Social Capital and Health

Trust Promotes Health: Addressing Reverse Causality by Studying Children of Immigrants

Martin Ljunge


Review of Income and Wealth

Wealth Inequality in Sweden: What Can We Learn from Capitalized Income Tax Data?

Jacob Lundberg och Daniel Waldenström

Med taxeringsstatistik beräknas den svenska förmögenhetsfördelningen efter 2007, när förmögenhetsskatten avskaffades. Samtidigt testas beräkningsmetodernas tillförlitlighet. Forskarna finner att ojämlikheten…


International Journal of Management Reviews

Performance Measurement and Management Systems: A Perspective from Complexity Theory

Simon Okwir, Sai Nudurupati , Matías Ginieis och Jannis Angelis

Komplexitet i mät- och styrprocesser anses ofta orsakad av miljön snarare än av aktörers agerande. En metaanalys av 58 tidigare studier visar hur teknisk och social kontroll påverkar processerna i olika grad. Resultatet visar att en…


Journal of Economic History

Capital Shares and Income Inequality: Evidence from the Long Run

Erik Bengtsson och Daniel Waldenström

Vi studerar det långsiktiga sambandet mellan vinstandelen i ekonomin och inkomstfördelningen i ett antal västländer och finner att korrelationen är både positiv och stabil över tid. Starkast är sambandet i anglosaxiska…


Papers in Regional Science

Retail Productivity: The Effects of Market Size and Regional Hierarchy

Özge Öner

I denna studie visar forskaren att den lokala marknadens storlek är viktig för produktiviteten för fristående butiker belägna i centrum, medan den [större] regionala marknaden verkar ha en lika stor inverkan på butiker…


Energy Economics

Electricity Auctions in the Presence of Transmission Constraints and Transmission Costs

Mario Blázquez de Paz

Denna uppsats analyserar hur den teoretiska jämvikten på integrerade elmarknader påverkas av olika typer av överföringskostnader. Resultaten visar att s.k. överföringstaxor, kopplade till mängden elektricitet som säljs…


Journal of Public Economics

Inheritance and Wealth Inequality: Evidence from Population Registers

Mikael Elinder, Oscar Erixson och Daniel Waldenström

Vi undersöker hur ärvt kapital påverkar förmögenhetsfördelningen. Vi finner att arv minskar relativ ojämlikhet men ökar gapet mellan topp och botten. Förklaringen är att rika arvingar ärver mer medan arven…


Journal of Institutional Economics

The Hayek–Friedman Hypothesis on the Press: Is There an Association between Economic Freedom and Press Freedom?

Christian Bjørnskov

The Hayek–Friedman hypothesis states that economic freedom is causally associated with stable democracy. I test a particular element of the hypothesis focusing on press freedom, which is arguably a necessary component of any democratic polity. Combining the…


Sveriges Riksbank and the History of Central Banking

Introduction

Rodney Edvinsson, Tor Jacobson och Daniel Waldenström

Written in celebration of its 350th anniversary in 2018, this book details the history of the central bank of Sweden, Sveriges Riksbank, as presented by Klas Fregert. It relates the bank's history to the development of other major central banks around the…


Trust in the EU at Challenging Times: Interdisciplinary European Studies

Trust in the European Union: What Is It and How Does It Matter?

Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Niklas Bremberg, Anna Michalski och Lars Oxelheim

Bakardijeva Engelbrekt, Bremberg, Michalski, and Oxelheim introduce the concept of trust in the European Union by pointing out its elusive character comprising both interpersonal relations and attitudes towards organizations and broad-based institutions in society.…


Hybridity in the Governance and Delivery of Public Services: Studies in Public and Non-Profit Governance, Volume 7

Issues on Transparency, Accountability and Control in Hybrid organisations: The Case of Enterprises Owned by Local Government

Gissur Ó. Erlingsson, Anna Thomasson och Richard Öhrvall


American Economic Journal: Microeconomics

Multiple Activities in Networks

Ying-Ju Chen, Yves Zenou och Junjie Zhou

Vi introducerar en nätverksmodell där individer deltar i två olika aktiviteter som är beroende av varandra. T.ex. kan en person begå brott och studera, men ju fler brott hon begår, desto mindre studerar hon. För att minska…


Journal of Economic Behavior & Organization

Seasonal Altruism: How Christmas Shapes Unsolicited Charitable Giving

Mathias Ekström

Genom att studera en unik doneringssituation visar jag att människor blir mer altruistiska i december. Vidare finner jag att denna ökning i altruism motsvarar effekten av en 30 procentig rabatt på givande, samt att hälften av ökningen i…


Small Business Economics

Stock Option Taxation: A Missing Piece in European Innovation Policy?

Magnus Henrekson och Tino Sanandaji

Europa släpar efter både USA och Kina vad gäller tillgången till venture capital och framväxten av framgångsrika entreprenörsföretag. En reformerad personaloptionsbeskattning i Europa vore ett både effektivt och…


Small Business Economics

Varieties of Entrepreneurship: Exploring the Institutional Foundations of Different Entrepreneurship Types through ‘Varieties-of-Capitalism’ Arguments

Selin Dilli, Niklas Elert och Andrea M. Herrmann

I uppsatsen undersöker vi hur samspelet mellan nationella institutioner påverkar entreprenörskap. I en analys av 21 utvecklade länder finner vi fyra tydliga landkluster, vart och ett med ett distinkt knippe av samverkande institutioner, som kan…


Small Business Economics

Financial and Institutional Reforms for an Entrepreneurial Society

Claire Economidou, Luca Grilli, Magnus Henrekson och Mark Sanders

Vad krävs för att Europa ska bli mer innovativt och entreprenöriellt? Bidragen i detta specialnummer av Small Business Economics visar att det förutsätter ett systemperspektiv och institutionella reformer som täcker ett fält.


Economic Journal

Intergenerational Wealth Mobility and the Role of Inheritance: Evidence from Multiple Generations

Adrian Adermon, Mikael Lindahl och Daniel Waldenström

This study estimates intergenerational wealth correlations across up to four generations and examines the degree to which the wealth association between parents and children can be explained by inheritances. Using a Swedish data set with newly hand‐collected data on…


International Review of Entrepreneurship

Schumpeterian Entrepreneurship in Europe Compared to Other Industrialized Regions

Magnus Henrekson och Tino Sanandaji

Europa lider av ett underskott på entreprenörskap jämfört med Nordamerika. När Europas höga inkomstnivå och stora satsningar på FoU beaktas framkommer ett underskott på entreprenörskap även vid en…


Games and Economic Behavior

Price Competition in Product Variety Networks

Philip Ushchev och Yves Zenou

We develop a product-differentiated model where the product space is a network defined as a set of varieties (nodes) linked by their degrees of substitutability (edges). We also locate consumers into this network, so that the location of each consumer (node)…


Trust in the EU at Challenging Times: Interdisciplinary European Studies

Is Migration Threatening Social Trust in Europe?

Andreas Bergh

Bergh considers the relationship between migration and interpersonal trust in the European Union. Interpersonal trust, Bergh avers, is an important foundation for a well-functioning society. The question is how interpersonal trust is affected by increased migration…


Energy Journal

Cross-Border Exchange and Sharing of Generation Reserve Capacity

Fridrik M. Baldursson, Ewa Lazarczyk, Marten Ovaere och Stef Proost

Efter samarbete på terminsmarknaden, dagen före-marknaden och intradagsmarknaden har vissa stamnätsoperatörer i Europa och USA nyligen även börjat samarbeta med upphandling av reservkraft. I denna uppsats jämför vi tre grader…


Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie

Who Works Longer—and Why? Regional and Individual Characteristics in the Timing of Retirement

Johan Klaesson, Esteban Ochoa Lopez och Özge Öner

Vi undersöker varför människor är yrkesverksamma längre. Vi finner att kön, utbildning och yrke påverkar den verkliga pensionsåldern. Den största skillnaden i pensionsålder finner vi mellan anställda och…


Labour Economics

Education and Criminal Behavior: Insights from an Expansion of Upper Secondary School

Olof Åslund, Hans Grönqvist, Caroline Hall och Jonas Vlachos

We study the impact on long and short run criminal behavior from a large scale Swedish reform of vocational upper secondary education, extending programs and adding more general theoretical content. The reform directly concerns age groups where criminal activity is…


Journal of Regional Science

Human Capital Sorting: The "When" and "Who" of the Sorting of Educated Workers to Urban Regions

Lina Ahlin, Martin Andersson och Per Thulin

Sorteringen av hög- och lågutbildad arbetskraft är en viktig förklaring till ekonomiska skillnader mellan storstäder och landsbygd. Sannolikheten att flytta till en storstad ökar med gymnasiebetyg och föräldrars utbildning.…


AEA Papers and Proceedings

A Cross-Country Comparison of Dynamics in the Large Firm Wage Premium

Emanuele Colonnelli, Joacim Tåg, Michael Webb och Stefanie Wolter

Denna studie dokumenterar samband mellan företagets storlek och lön i Sverige, Brasilien, Storbritannien och Tyskland samt hur dessa samband har utvecklats över tid. Vi finner ett positivt samband mellan lön och företagsstorlek i alla dessa…


Journal of Happiness Studies

Do Equal Rights for a Minority Affect General Life Satisfaction?

Niclas Berggren, Christian Bjørnskov och Therese Nilsson

Vi finner att när lagstiftningen blir mer jämlik för en minoritet påverkas den stora allmänheten antingen inte alls i sin tillfredsställelse med livet eller i positiv riktning (när samkönade par får gifta sig).…


Journal of Evolutionary Economics

When is Your Experience Valuable? Occupation-Industry Transitions and Self-Employment Success

Sierdjan Koster och Martin Andersson

The literature on employee spinoffs has, for a long time, stressed the importance of industry-specific skills and experiences in explaining the success of new firms. We argue that employees also develop skills that are associated with their occupation within an…


Journal of Economic Theory

Cultural Leader and the Dynamics of Assimilation

Thierry Verdier och Yves Zenou

This paper studies the population dynamics of cultural traits in a model of intergenerational cultural transmission with a perfectly-forward looking cultural leader. We show that there exists a threshold size in terms of population above which the cultural leader…


Journal of Urban Economics

Urban Spatial Structure, Employment and Social Ties

Pierre M. Picard och Yves Zenou

Consider a model where workers from the majority and the minority group choose both their residential location (geographical space) and the intensity of their social interactions (social space). We demonstrate under which condition one group resides close to the job…


International Economic Review

Entry Regulations, Welfare and Determinants of Market Structure

Florin Maican och Matilda Orth

Forskarna studerar hur regleringen av nya dagligvarubutiker påverkar efterfrågan, vinster och välfärd. De finner att en mindre restriktiv reglering ger en välfärdsvinst i stora kommuner där konsumenterna erbjuds en…


Energy Economics

Equilibrium Supply Security in a Multinational Electricity Market with Renewable Production

Thomas Tangerås

Att upphandla produktionsreserver och bygga ut elnätet är de vanligaste sätten att skydda konsumenterna mot avbrott och höga priser, men ger färre incitament att sänka förbrukningen och investera i ny produktion. Denna uppsats…


The European Union: Facing the Challenge of Multiple Security Threats

The Threats Against Innovation-Based Growth in the EU

Roger Svensson


The European Union: Facing the Challenge of Multiple Security Threats

The EU and the Growing Number of Complex Security Threats

Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Anna Michalski, Niklas Nilsson och Lars Oxelheim


Economics Letters

Market Power and Forward Prices

Keith Ruddell, Anthony Downward och Andy Philpott

Our model of strategic behavior in sequential markets exhibits a persistent forward price premium. This premium is not susceptible to arbitrage by speculators on the forward market, since purchasers prefer forward contracts backed by producers with market…


American Economic Review

Family Ruptures, Stress, and the Mental Health of the Next Generation: Reply

Petra Persson och Maya Rossin-Slater

Persson and Rossin-Slater (2018) find that prenatal exposure to family ruptures affects childhood and adult mental health, as well as infant physical health. We compare children whose relatives die within 280 days post-conception to children whose relatives die in…


Behavioural Public Policy

Attention Manipulation and Information Overload

Petra Persson

Limits on consumer attention give firms incentives to manipulate prospective buyers’ allocation of attention. This paper models such attention manipulation and shows that it limits the ability of disclosure regulation to improve consumer welfare. Competitive…


American Economic Review

Family Ruptures, Stress, and the Mental Health of the Next Generation

Petra Persson och Maya Rossin-Slater

This paper studies how in utero exposure to maternal stress from family ruptures affects later mental health. We find that prenatal exposure to the death of a maternal relative increases take-up of ADHD medications during childhood and anti-anxiety and depression…


Journal of Economic Theory

Price Instability in Multi-Unit Auctions

Edward Anderson och Pär Holmberg

Avregleringen av världens elmarknader startade i början av 1990-talet och alltsedan dess har forskare tvistat om graden av prisinstabilitet på spotmarknaden för el. Vi utvecklar en teoretisk modell som visar att prisinstabiliteten…


Journal of Rural Studies

Rural to Urban Long-Distance Commuting in Sweden: Trends, Characteristics and Pathways

Martin Andersson, Niclas Lavesson och Thomas Niedomysl

Med utbyggd IT-infrastruktur förutsågs ökad pendling och mer arbete hemifrån. Pendlingen från landsbygd till storstad har ökat, men den är fortfarande marginell och begränsad till personer med lång utbildning och…


Labour Economics

Seniority Rules, Worker Mobility and Wages: Evidence from Multi-Country Linked Employer-Employee Data

Petri Böckerman, Per Skedinger och Roope Uusitalo

Vi undersöker effekter av turordningsregler genom att jämföra företag verksamma i både Sverige och Finland. Dessa regler är lagstadgade i Sverige, men inte i Finland. Anställda med relativt lång anställningstid har en…


Bridging the Prosperity Gap in the EU: The Social Challenge Ahead

Analysing the Prosperity Gap: The Economic, Legal, and Political Challenges Facing the EU

Ulf Bernitz, Moa Mårtensson, Lars Oxelheim och Thomas Persson

In this chapter we describe the EUs social dimension and its development aimed at an understanding of the prosperity gap in the EU. We identify the new social challenges the Union faces in the wake of the three ongoing intertwined developments: the financial and…


Journal of Applied Econometrics

Multivariate Choice and Identification of Social Interactions

Ethan Cohen-Cole, Xiaodong Liu och Yves Zenou

Människor gör många val som ofta är beroende av varandra. I en modell testar vi kamratpåverkan bland studenter vad gäller bland annat betyg och aktiviteter på nätet. De visar sig att om båda dessa variabler…


Bridging the Prosperity Gap in the EU: The Social Challenge Ahead

The Role of Trust in Explaining Health and Wealth Gaps in the EU

Martin Ljunge

In this chapter I highlight how new research can provide answers to how gaps in health and wealth can be reduced. The focus is on an approach that can identify the causal direction of the connections between trust, health, and prosperity. I find clear evidence that…


Economica

Does Financial Deregulation Boost Top Incomes? Evidence from the Big Bang

Julia Tanndal och Daniel Waldenström

Hur påverkar finansiella avregleringar ett lands inkomstfördelning? I studien undersöks två stora avregleringar i Storbritannien och Japan på 1980- och 1990-talen. Det visar sig att efter reformen ökade höginkomsttagares…


Antitrust Chronicle

Private Equity Buyouts: Anti- or Pro-Competitive?

Pehr-Johan Norbäck, Lars Persson och Joacim Tåg

Private equity firms (“PE firms”) have become common as owners of established firms in concentrated markets. We discuss the antitrust implications of an active PE market and whether there are any special characteristics of PE ownership that are important…


Economics of Energy & Environmental Policy

Energy System Transition in the Nordic Market: Challenges for Transmission Regulation and Governance

Anna Grigoryeva, Mohammad R. Hesamzadeh och Thomas Tangerås

The energy system in the Nordic countries faces changes driven by increasing integration with the rest of Europe and changes to the generation mix. These developments pose challenges with respect to future network development and operation. We focus on three major…


Economics Letters

Who Creates Jobs and Who Creates Productivity? Small versus Large versus Young versus Old

Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson

I denna studie påvisar vi med hjälp av en ny dekomponeringsmetod en mycket stark dynamik i det svenska näringslivet efter 1990-talskrisen. De flesta jobben har skapats i unga små företag samtidigt som de största…


Economics Letters

Threatening to Buy: Private Equity Buyouts and Antitrust Policy

Pehr-Johan Norbäck, Lars Persson och Joacim Tåg

I denna studie visar vi att hotet om uppköp från ett riskkapitalbolag kan frambringa företagsförvärv av etablerade företag som annars inte skulle ha skett. Dessa företagsförvärv höjer konsumentnyttan i närvaro…


International Review of Economics & Finance

Does the Debt Tax Shield Distort Ownership Efficiency?

Pehr-Johan Norbäck, Lars Persson och Joacim Tåg

Studien analyserar situationer när ägare som är bättre på att hantera hög belåning (t.ex. riskkapitalbolag) tävlar om att köpa företag med ägare som är duktiga på att operationellt sköta…


World Economy

Do Swedish Multinationals Pay Less in Taxes than Domestic Firms?

Åsa Hansson, Karin Olofsdotter och Susanna Thede

Hur omfattande är svenska multinationella företags skatteplanering? Genom att analysera detaljerade data för samtliga svenska företag under 20 år, uppskattar vi att svenska multinationella företag ägnar sig åt skatteplanering…


Journal of Behavioral and Experimental Economics

Accounting for Context: Separating Monetary and (Uncertain) Social Incentives

Andreas Bergh och Philipp C. Wichardt

Människor reagerar både på ekonomiska incitament och på sociala normer, och det kan vara rationellt för människor att ta en ekonomisk kostnad för att undvika sociala kontexter de ogillar.


Journal of World Business

The Institutional Determinants of Private Equity Involvement in Business Groups – The Case of Africa

Bruce Hearn, Lars Oxelheim och Trond Randøy

Forskarna studerar samtliga företag som år 2000–2014 för första gången noterades på en afrikansk aktiemarknad. De finner en positiv koppling mellan private equity-investerares ägande (efter att ett företag…


Economics & Human Biology

The ‘Healthy Worker Effect’: Do Healthy People Climb the Occupational Ladder?

Joan Costa Font och Martin Ljunge

En vanlig observation är att individer med högre yrkesstatus har bättre hälsa. Vi finner genom en metod som fokuserar på effekten av hälsa på yrkesstatus att bättre hälsa förbättrar yrkesstatusen. Vi mäter…


Journal of Public Economics

Employment Protection and Labor Productivity

Carl Magnus Bjuggren

Jag använder införandet av det så kallade tvåundantaget som ett naturligt experiment för att studera effekten av anställningsskydd på företagens arbetsproduktivitet. Resultaten visar att den ökade flexibiliteten…


Economics of Education Review

Smart but Unhappy: Independent-school Competition and the Wellbeing-efficiency Trade-off in Education

Gabriel Heller Sahlgren

We study whether independent-school competition involves a trade-off between pupil wellbeing and academic performance. To test this hypothesis, we analyse data covering pupils across the OECD, exploiting historical Catholic opposition to state schooling for exogenous…


Industrial and Corporate Change

Resilience in the European Union: The Effect of the 2008 Crisis on the Ability of Regions in Europe to Develop New Industrial Specializations

Jing Xiao, Ron Boschma och Martin Andersson

This article adopts an evolutionary framework to the study of industrial resilience. We present a study on European regions and assess the extent to which the capacity of their economies to develop new industrial specializations is affected by the global economic…


Primary Health Care Research & Development

Process Measures or Patient Reported Experience Measures (PREMs) for Comparing Performance Across Providers? A Study of Measures Related to Access and Continuity in Swedish Primary Care

Anna Häger Glenngård och Anders Anell

I svensk primärvård används både processmått och patienters upplevelser av kvalitet för att jämföra och utvärdera vårdgivares prestationer. Studien pekar på ett positivt samband snarare än en konflikt…


Mathematical Social Sciences

Robustness to Strategic Uncertainty in the Nash Demand Game

Ola Andersson, Cédric Argenton och Jörgen W. Weibull

Förhandlingar är ofta riskfyllda då man inte kan vara helt säker på motpartens beteende. Vi visar hur sådan strategisk osäkerhet påverkar utfallet i förhandlingssituationer. En ökad osäkerhet skapar…


Venture Capital

Stock Option Taxation and Venture Capital Activity: A Cross-Country Study

Magnus Henrekson och Tino Sanandaji

Att utveckla tillväxtföretag kräver att intressekonflikter mellan olika aktörer överbryggas. Aktieoptioner är ett effektivt verktyg, men det förutsätter en förmånlig beskattning. Denna studie för 38 länder…

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se