2018

Process Measures or Patient Reported Experience Measures (PREMs) for Comparing Performance Across Providers? A Study of Measures Related to Access and Continuity in Swedish Primary Care

Särtryck nr 2018:3

Författare: Anna Häger Glenngård och Anders AnellÅr: 2018 Publikation: Primary Health Care Research & Development Årgång (nr): 19 (1) Sidor: 23–32
Artikeln online (behörighet kan krävas)


I svensk primärvård används både processmått och patienters upplevelser av kvalitet för att jämföra och utvärdera vårdgivares prestationer. Studien pekar på ett positivt samband snarare än en konflikt mellan dessa typer av mått men också på vikten av en noggrann analys av dess för- och nackdelar om de ska användas i styrmodeller.


Referens:
Häger Glenngård, Anna och Anders Anell (2018), "Process Measures or Patient Reported Experience Measures (PREMs) for Comparing Performance Across Providers? A Study of Measures Related to Access and Continuity in Swedish Primary Care". Primary Health Care Research & Development 19(1), 23–32.

Aktuell forskare

Henrik Horn, professor.

Ämnesområden:

Elmarknad, Handelspolitik, Industriell ekonomi, Industriell organisation, Internationell handel, Konkurrenspolitik, Marknadsregleringar.

Några av de frågor Henrik Horn försöker besvara i sin forskning:

Hur bör mellanstatliga investeringsskyddsavtal utformas och vilka konsekvenser har de?

Hur bör jurisdiktionen fördelas mellan nationella konkurrensmyndigheter vad gäller licensieringen av standard-essentiella patent?

Hur bör handelsavtal utformas för att hantera nationellt införda begränsningar av datarörlighet?

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se