2018

The ‘Healthy Worker Effect’: Do Healthy People Climb the Occupational Ladder?

Särtryck nr 2018:7

Författare: Joan Costa Font och Martin LjungeÅr: 2018 Publikation: Economics & Human Biology Årgång (nr): 28 (Februari) Sidor: 119–131
Artikeln online (behörighet kan krävas)
Preliminär version


En vanlig observation är att individer med högre yrkesstatus har bättre hälsa. Vi finner genom en metod som fokuserar på effekten av hälsa på yrkesstatus att bättre hälsa förbättrar yrkesstatusen. Vi mäter yrkesstatus i tre dimensioner: om man har en arbetsledande befattning, arbetar självständigt och har inflytande på arbetsplatsen.


Referens:
Costa Font, Joan och Martin Ljunge (2018), "The ‘Healthy Worker Effect’: Do Healthy People Climb the Occupational Ladder?". Economics & Human Biology 28(Februari), 119–131.

Martin Ljunge

Kontakt

Tel: 08 665 4517
martin.ljunge@ifn.se

Aktuell forskare

Niklas Elert, fil.dr.

Ämnesområden: Entreprenörskap, Tillväxt.

 

Några av de frågor Niklas Elert försöker besvara i sin forskning:

 

  • Hur ser samspelet mellan institutioner och entreprenörskap ut?
  • Hur stimulerar man bäst entreprenörskap och innovationer?
  • Vad är snabbväxande företag och var finns de?
  • Kan man lära sig entreprenörskap?
  • Vad får företag att starta och växa?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se