2018

Urban Spatial Structure, Employment and Social Ties

Särtryck nr 2018:31

Författare: Pierre M. Picard och Yves ZenouÅr: 2018 Publikation: Journal of Urban Economics Årgång (nr): 104 (Mars) Sidor: 77–93
Artikeln online (behörighet kan krävas)


Consider a model where workers from the majority and the minority group choose both their residential location (geographical space) and the intensity of their social interactions (social space). We demonstrate under which condition one group resides close to the job center while the other lives far away from it. Even though the two groups have the same characteristics and there is no discrimination in the housing or labor market, we show that the majority group can have a lower unemployment rate whenever it resides close to or far away from the workplace. This is because this group generates a larger and better-quality social network.


Referens:
Picard, Pierre M. och Yves Zenou (2018), "Urban Spatial Structure, Employment and Social Ties". Journal of Urban Economics 104(Mars), 77–93.

Månadens forskare

Özge Öner, ekon.dr.

Ämnesområden:

Detaljhandel, infrastruktur, servicenäring, turism, urban och regional ekonomi.

Några av de frågor Özge Öner försöker besvara i sin forskning:

  • Analys av etniska enklaver och segregering på grannskapsnivå.
  • Migration och rörlighet inom och mellan lokala arbetsmarknader bland immigranter och inrikes födda.
  • Hur efterfrågan påverkas av avstånd och marknadstillgång inom olika delar av detaljhandeln och tjänstesektorn.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se