2018

Cultural Leader and the Dynamics of Assimilation

Särtryck nr 2018:32

Författare: Thierry Verdier och Yves ZenouÅr: 2018 Publikation: Journal of Economic Theory Årgång (nr): 175 (Maj) Sidor: 374–414
Artikeln online (behörighet kan krävas)


This paper studies the population dynamics of cultural traits in a model of intergenerational cultural transmission with a perfectly-forward looking cultural leader. We show that there exists a threshold size in terms of population above which the cultural leader becomes active. We also show that a policy affecting some key parameters (such as the cost of providing the religious good) has a different impact in the short run and in the long run due to over-reactions or under-reactions of the different cultural groups. Finally, we study the cultural competition between two forward-looking cultural leaders with opposite objectives. We show that the steady-state cultural equilibrium depends on the time preference structure of the two leaders.


Referens:
Verdier, Thierry och Yves Zenou (2018), "Cultural Leader and the Dynamics of Assimilation". Journal of Economic Theory 175(Maj), 374–414.

Aktuell forskare

Henrik Horn, professor.

Ämnesområden:

Elmarknad, Handelspolitik, Industriell ekonomi, Industriell organisation, Internationell handel, Konkurrenspolitik, Marknadsregleringar.

Några av de frågor Henrik Horn försöker besvara i sin forskning:

Hur bör mellanstatliga investeringsskyddsavtal utformas och vilka konsekvenser har de?

Hur bör jurisdiktionen fördelas mellan nationella konkurrensmyndigheter vad gäller licensieringen av standard-essentiella patent?

Hur bör handelsavtal utformas för att hantera nationellt införda begränsningar av datarörlighet?

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se