2018

Is Migration Threatening Social Trust in Europe?

Särtryck nr 2018:40

Författare: Andreas BerghÅr: 2018 Publikation: Trust in the EU at Challenging Times: Interdisciplinary European Studies Kapitel: 5Redaktör: Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Niklas Bremberg, Anna Michalski och Lars OxelheimFörlag: Palgrave MacmillanFörlagsort: New York Sidor: 91–109
Artikeln online (behörighet kan krävas)


Bergh considers the relationship between migration and interpersonal trust in the European Union. Interpersonal trust, Bergh avers, is an important foundation for a well-functioning society. The question is how interpersonal trust is affected by increased migration in countries with differing levels of trust. Bergh shows that migrants from low-trust countries who move to high-trust ones show higher trust than those who remain in the former lands. Their trust is lower, however, than that of persons who have always lived in countries with higher trust. Factors such as corruption and weakness in the rule of law cause damage to interpersonal trust, which is very difficult to repair. Bergh contends that the Union must act to strengthen the rule of law and combat economic and social inequality.


Referens:
Bergh, Andreas (2018), "Is Migration Threatening Social Trust in Europe?". Kapitel 5, sid. 91–109 i Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Niklas Bremberg, Anna Michalski och Lars Oxelheim, red., Trust in the EU at Challenging Times: Interdisciplinary European Studies. New York: Palgrave Macmillan.

Andreas Bergh

Kontakt

Mobil: 070 779 0734
andreas.bergh@ifn.se

Richard Öhrvall

Ämnesområde: korruption, opinionsmätningar, politisk ekonomi, politiskt beteende, privatiseringar, skattefinansierade tjänster

Några av de frågor som Richard Öhrvall försöker besvara i sin forskning:

  • Hur pass jämlikt är olika former av politiskt deltagande och vad förklarar att vissar grupper deltar i högre grad än andra?
  • Hur pass utbredd är offentlig korruption i Sverige och vad har medborgare för tilltro till att politiker och offentliga tjänstemän handlar på ett tillbörligt sätt?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se