2018

The Architecture of Emergency Constitutions

Särtryck nr 2018:60

Författare: Christian Bjørnskov och Stefan VoigtÅr: 2018 Publikation: International Journal of Constitutional Law Årgång (nr): 16 (1) Sidor: 101–127
Artikeln online (behörighet kan krävas)


Nine of ten countries currently have emergency provisions written into their constitutions, here simply referred to as emergency constitutions. The nature of these provisions remains poorly understood. We therefore aim at providing answers to two questions: (i) how much additional discretionary power do emergency constitutions allow and which political actors are given the additional power; and (ii) is there a limited number of “typical” emergency constitutions that combine various aspects in similar or even identical fashion? To answer the first question we construct an Indicator of Emergency Powers (INEP) which takes six central elements of emergency provisions explicitly into account. To answer the second question, we draw on cluster analysis and identify six well-defined clusters. Both the INEP as well as the six clusters allow us to answer important follow-up questions such as what the factors are that determine a country’s choice of emergency constitution but also under what conditions governments are likely to declare a state of emergency given the prevalent emergency constitution.


Referens:
Bjørnskov, Christian och Stefan Voigt (2018), "The Architecture of Emergency Constitutions". International Journal of Constitutional Law 16(1), 101–127.

Christian Bjørnskov

Kontakt

Tel: +45 87 16 48 19
Mobil: +45 20 12 03 84
chbj@econ.au.dk

Månadens forskare

Özge Öner, ekon.dr.

Ämnesområden:

Detaljhandel, infrastruktur, servicenäring, turism, urban och regional ekonomi.

Några av de frågor Özge Öner försöker besvara i sin forskning:

  • Analys av etniska enklaver och segregering på grannskapsnivå.
  • Migration och rörlighet inom och mellan lokala arbetsmarknader bland immigranter och inrikes födda.
  • Hur efterfrågan påverkas av avstånd och marknadstillgång inom olika delar av detaljhandeln och tjänstesektorn.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se