2019

The Geography and Concentration of Authorship in the Top Five: Implications for European Economics

Särtryck nr 2019:12

Författare: Simon Ek och Magnus HenreksonÅr: 2019 Publikation: Scottish Journal of Political Economy Årgång (nr): 66 (2) Sidor: 215–245
Artikeln online (behörighet kan krävas)

The Geography and Concentration of Authorship in the Top Five: Implications for European Economics Simon Ek och Magnus Henrekson


Inom nationalekonomin läggs i dag stor vikt vid publiceringar i de s.k. topp-5-tidskrifterna. Vi studerar vilka som publicerar där, var de är verksamma och diskuterar hur detta starka fokus påverkar forskares agerande och nationalekonomisk forskning i Europa. Risken är att både mångfalden och relevansen i forskningsfrågorna blir lidande.


Referens:
Ek, Simon och Magnus Henrekson (2019), "The Geography and Concentration of Authorship in the Top Five: Implications for European Economics". Scottish Journal of Political Economy 66(2), 215–245.

Aktuell forskare

Henrik Horn, professor.

Ämnesområden:

Elmarknad, Handelspolitik, Industriell ekonomi, Industriell organisation, Internationell handel, Konkurrenspolitik, Marknadsregleringar.

Några av de frågor Henrik Horn försöker besvara i sin forskning:

Hur bör mellanstatliga investeringsskyddsavtal utformas och vilka konsekvenser har de?

Hur bör jurisdiktionen fördelas mellan nationella konkurrensmyndigheter vad gäller licensieringen av standard-essentiella patent?

Hur bör handelsavtal utformas för att hantera nationellt införda begränsningar av datarörlighet?

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se