2019

The Geography and Concentration of Authorship in the Top Five: Implications for European Economics

Särtryck nr 2019:12

Författare: Simon Ek och Magnus HenreksonÅr: 2019 Publikation: Scottish Journal of Political Economy Årgång (nr): 66 (2) Sidor: 215–245
Artikeln online (behörighet kan krävas)


Preliminär version

Inom nationalekonomin läggs i dag stor vikt vid publiceringar i de s.k. topp-5-tidskrifterna. Vi studerar vilka som publicerar där, var de är verksamma och diskuterar hur detta starka fokus påverkar forskares agerande och nationalekonomisk forskning i Europa. Risken är att både mångfalden och relevansen i forskningsfrågorna blir lidande.


Referens:
Ek, Simon och Magnus Henrekson (2019), "The Geography and Concentration of Authorship in the Top Five: Implications for European Economics". Scottish Journal of Political Economy 66(2), 215–245.

Aktuell forskare

Niklas Elert, fil.dr.

Ämnesområden: Entreprenörskap, Tillväxt.

 

Några av de frågor Niklas Elert försöker besvara i sin forskning:

 

  • Hur ser samspelet mellan institutioner och entreprenörskap ut?
  • Hur stimulerar man bäst entreprenörskap och innovationer?
  • Vad är snabbväxande företag och var finns de?
  • Kan man lära sig entreprenörskap?
  • Vad får företag att starta och växa?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se