2019

Integrating Immigrants into the Nordic Labour Markets: Background, Summary and Policy Conclusions

Särtryck nr 2019:23

Författare: Lars Calmfors och Nora Sánchez GassenÅr: 2019 Publikation: Integrating Immigrants into the Nordic Labour Markets Kapitel: 1Redaktör: Lars Calmfors och Nora Sánchez GassenFörlag: Nordic Council of MinistersFörlagsort: Copenhagen, Denmark Sidor: 9–35

Integrating Immigrants into the Nordic Labour Markets: Background, Summary and Policy Conclusions Lars Calmfors och Nora Sánchez Gassen


Denmark, Finland, Norway and Sweden face similar problems of integrating large groups of immigrants, especially low-educated ones from outside the EU, into their labour markets. This volume investigates how labour market integration of these groups can be promoted and seeks to identify appropriate policies. Our introduction presents the background to the volume, summarises the main findings and discusses policy recommendations. A key conclusion is that no single policy will suffice. Instead, a combination of education, active labour market, social benefit and wage policies should be used. The exact policy mix must depend on evaluations of the trade-offs with other policy objectives.


Referens:
Calmfors, Lars och Nora Sánchez Gassen (2019), "Integrating Immigrants into the Nordic Labour Markets: Background, Summary and Policy Conclusions". Kapitel 1, sid. 9–35 i Lars Calmfors och Nora Sánchez Gassen, red., Integrating Immigrants into the Nordic Labour Markets. Copenhagen, Denmark: Nordic Council of Ministers.

Lars Calmfors

Kontakt

Mobil: 076-13 55 814
lars.calmfors@ifn.se

Aktuell forskare

Niclas Berggren docent, programchef

Ämnesområden:

Institutionell ekonomi, politisk ekonomi och politiskt beteende.

Några av de frågor Niclas Berggren försöker besvara i sin forskning:

- Hur påverkar sociala variabler (som tillit, tolerans och religion) ekonomins funktionssätt?

- Finns det ett samband mellan graden av marknadsekonomi och sociala variabler ( som tillit och tolerans)?

- Vilken roll spelar skönhet för politikers valframgångar?

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se