2019

Integrating Immigrants into the Nordic Labour Markets: Background, Summary and Policy Conclusions

Särtryck nr 2019:23

Författare: Lars Calmfors och Nora Sánchez GassenÅr: 2019 Publikation: Integrating Immigrants into the Nordic Labour Markets Kapitel: 1Redaktör: Lars Calmfors och Nora Sánchez GassenFörlag: Nordic Council of MinistersFörlagsort: Copenhagen, Denmark Sidor: 9–35

Integrating Immigrants into the Nordic Labour Markets: Background, Summary and Policy Conclusions Lars Calmfors och Nora Sánchez Gassen


Denmark, Finland, Norway and Sweden face similar problems of integrating large groups of immigrants, especially low-educated ones from outside the EU, into their labour markets. This volume investigates how labour market integration of these groups can be promoted and seeks to identify appropriate policies. Our introduction presents the background to the volume, summarises the main findings and discusses policy recommendations. A key conclusion is that no single policy will suffice. Instead, a combination of education, active labour market, social benefit and wage policies should be used. The exact policy mix must depend on evaluations of the trade-offs with other policy objectives.


Referens:
Calmfors, Lars och Nora Sánchez Gassen (2019), "Integrating Immigrants into the Nordic Labour Markets: Background, Summary and Policy Conclusions". Kapitel 1, sid. 9–35 i Lars Calmfors och Nora Sánchez Gassen, red., Integrating Immigrants into the Nordic Labour Markets. Copenhagen, Denmark: Nordic Council of Ministers.

Lars Calmfors

Kontakt

Mobil: 076-13 55 814
lars.calmfors@ifn.se

Månadens forskare

Özge Öner, ekon.dr.

Ämnesområden:

Detaljhandel, infrastruktur, servicenäring, turism, urban och regional ekonomi.

Några av de frågor Özge Öner försöker besvara i sin forskning:

  • Analys av etniska enklaver och segregering på grannskapsnivå.
  • Migration och rörlighet inom och mellan lokala arbetsmarknader bland immigranter och inrikes födda.
  • Hur efterfrågan påverkas av avstånd och marknadstillgång inom olika delar av detaljhandeln och tjänstesektorn.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se