2019

Intranational Trade Costs, Reallocation and Technical Change: Evidence from a Canadian Agricultural Trade Policy Reform

Särtryck nr 2019:51

Författare: Mark Brown, Shon Ferguson och Crina Viju-MiljusevicÅr: 2019 Publikation: Agricultural Productivity and Producer Behavior Kapitel: 4Redaktör: Wolfram SchlenkerFörlag: University of Chicago PressFörlagsort: Chicago, IL Sidor: 125–156
Artikeln online (behörighet kan krävas)
Preliminär version


1995 avskaffades subventioner för export med järnväg av jordbruksprodukter i Kanada. Reformen ledde till ökad konkurrens där bönder fick mindre betalt för sina produkter. Denna studie visar att reformen också ledde till snabbare teknikutveckling genom nya tekniker för utsäde och omfördelning av arealer till högteknologiska bönder.


Referens:
Brown, Mark, Shon Ferguson och Crina Viju-Miljusevic (2019), "Intranational Trade Costs, Reallocation and Technical Change: Evidence from a Canadian Agricultural Trade Policy Reform". Kapitel 4, sid. 125–156 i Wolfram Schlenker, red., Agricultural Productivity and Producer Behavior. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Aktuell forskare

Henrik Horn, professor.

Ämnesområden:

Elmarknad, Handelspolitik, Industriell ekonomi, Industriell organisation, Internationell handel, Konkurrenspolitik, Marknadsregleringar.

Några av de frågor Henrik Horn försöker besvara i sin forskning:

Hur bör mellanstatliga investeringsskyddsavtal utformas och vilka konsekvenser har de?

Hur bör jurisdiktionen fördelas mellan nationella konkurrensmyndigheter vad gäller licensieringen av standard-essentiella patent?

Hur bör handelsavtal utformas för att hantera nationellt införda begränsningar av datarörlighet?

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se