Publicerade artiklar på engelska

Under denna rubrik finns artiklar på engelska publicerade i vetenskapliga tidskrifter eller som kapitel i antologier. I princip är alla bidragen kvalitetsgranskade av externa forskare (peer reviewed), vilket borgar för hög akademisk kvalitet. Endast i undantagsfall är artiklarna möjliga att ladda ner, men kan alltid beställas från IFN eller respektive förlag/tidskrift.


PLOS One

Wellbeing and Entrepreneurship: Using Establishment Size to Identify Treatment Effects and Transmission Mechanisms

Christian Bjørnskov och Nicolai Foss

Using data from the European Value Survey, covering more than 300,000 respondents in 32 countries between 2002 and 2012, we offer new insight into the consequences for subjective well-being of self-employment. We hypothesize that the positive link between…


Economic Inquiry

Grind or Gamble? An Experiment on Effort and Spread Seeking in Contests

Ola Andersson, Håkan J. Holm och Erik Wengström

Uppsatsen visar experimentellt vikten av både morot och piska för att skapa väl fungerande incitament i konkurrenssituationer mellan individer. Stora risker tas om man bara belönar dem som presterar bäst, vilket kan vara ofördelaktigt.…


Journal of Political Economy

Social Insurance and the Marriage Market

Petra Persson

Social insurance is often linked to marriage. Existing evidence suggests small marital responses to financial incentives and stems from settings where benefits are realized in the near future. I analyze how linking survivors insurance to marriage affects the marriage…


IZA World of Labor

How Labor Market Institutions Affect Job Creation and Productivity Growth – An Update

Magnus Henrekson

Economic growth requires factor reallocation across firms and continuous replacement of technologies. Labor market institutions influence economic dynamism by their impact on the supply of a key factor, skilled workers to new and expanding firms, and the shedding of…

Aktuell forskare

Niclas Berggren docent, programchef

Ämnesområden:

Institutionell ekonomi, politisk ekonomi och politiskt beteende.

Några av de frågor Niclas Berggren försöker besvara i sin forskning:

- Hur påverkar sociala variabler (som tillit, tolerans och religion) ekonomins funktionssätt?

- Finns det ett samband mellan graden av marknadsekonomi och sociala variabler ( som tillit och tolerans)?

- Vilken roll spelar skönhet för politikers valframgångar?

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se