Publicerade artiklar på engelska

Under denna rubrik finns artiklar på engelska publicerade i vetenskapliga tidskrifter eller som kapitel i antologier. I princip är alla bidragen kvalitetsgranskade av externa forskare (peer reviewed), vilket borgar för hög akademisk kvalitet. Endast i undantagsfall är artiklarna möjliga att ladda ner, men kan alltid beställas från IFN eller respektive förlag/tidskrift.


Economics Letters

Digitization-Based Automation and Occupational Dynamics

Malin Gardberg, Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson

Denna studie granskar hur automatisering påverkat vilka yrken som minskat eller ökat i omfattning. Andelen sysselsatta i yrken med hög risk för automatisering har minskat under åren 1996–2013, både totalt i svenskt…


Scandinavian Journal of Economics

Risking Other People’s Money: Experimental Evidence on the Role of Incentives and Personality Traits

Ola Andersson, Håkan J. Holm, Jean-Robert Tyran och Erik Wengström

Att ta riskfyllda beslut för andra människor är ett vanligt förekommande fenomen på marknader. Uppsatsen visar både teoretiskt och experiment att felkonstruerade incitament leder till ett för stort risktagande på klienternas…


JAMA Network Open

Association Between Lottery Prize Size and Self-reported Health Habits in Swedish Lottery Players

Robert Östling, David Cesarini och Erik Lindqvist

In this study of Swedish lottery players, unearned wealth from random lottery prize winnings was not associated with subsequent healthy lifestyle factors or overall health. The findings suggest that large, random transfers of unearned wealth are unlikely to be…


Journal of Finance

What Is a Patent Worth? Evidence from the U.S. Patent 'Lottery'

Joan Farre-Mensa, Deepak Hede och Alexander Ljungqvist

We provide evidence on the value of patents to startups by leveraging the quasi‐random assignment of applications to examiners with different propensities to grant patents. Using unique data on all first‐time applications filed at the U.S. Patent Office since 2001,…


Journal of Conflict Resolution

When Does Terror Induce a State of Emergency? And What Are the Effects?

Christian Bjørnskov och Stefan Voigt

The relationship between terrorist activities and states of emergency has never been explored in a cross-country perspective. This article is a first step to change that. Given that a terror act has been committed, what are the factors that lead governments to…


Financial Management

The Investment Behavior of Buyout Funds: Theory and Evidence

Alexander Ljungqvist, Matthew Richardson och Daniel Wolfenzon

We analyze the determinants of buyout funds’ investment decisions. We argue that when there is imperfect competition for private equity funds, the timing of funds’ investment decisions, their risk‐taking behavior, and their subsequent returns depend on…


North American Journal of Economics and Finance

Should We Worry about the Decline of the Public Corporation? A Brief Survey of the Economics and External Effects of the Stock Market

Nikita Koptyug, Lars Persson och Joacim Tåg

Antalet noterade bolag har minskat i flera OECD-länder. Mot denna bakgrund analyserar vi aktiemarknadens roll i samhället. Vår slutsats är att aktiemarknaden fyller en viktig funktion och att det finns vissa skäl till oro gällande…


Energy Journal

Effects of Privatization on Price and Labor Efficiency: The Swedish Electricity Distribution Sector

Erik Lundin

Denna artikel undersöker hur privatiseringar av svenska eldistributionsnät påverkat arbetskostnader och pris. Resultaten visar att arbetskostnaden i de privatiserade näten minskade med 18 procent, men att kostnadsminskningen inte ledde till…


Economics & Politics

Can Social Spending Cushion the Inequality Effect of Globalization?

Andreas Bergh, Irina Mirkina och Therese Nilsson

Forskning visar att globalisering samvarierar med ökad inkomstojämlikhet inom länder. Vi studerar om sociala utgifter kan dämpa globaliseringens inverkan på ojämlikhet. Data från 122 länder för perioden 1970-2010 tyder…


Paul Samuelson: Master of Modern Economics

Samuelson's Approach to Revealed Preference Theory: Some Recent Advances

Thomas Demuynck och Per Hjertstrand

Ett grundläggande antagande i nationalekonomi är att individer fattar rationella konsumtionsbeslut. Denna uppsats ger en överblick av de senaste modellerna som kan användas för att undersöka om konsumenter verkligen fattar rationella…


Journal of Financial Intermediation

Credit Ratings and Structured Finance

Jens Josephson och Joel Shapiro

Kreditvärderingsinstitut bistår ofta utgivare av avancerade finansiella instrument med såväl utformning som kreditvärdering. Denna uppsats analyserar under vilka förutsättningar detta kan leda till kreditbetygsinflation.…


Review of Economics of the Household

Self-Employed Immigrants and their Employees: Evidence from Swedish Employer-Employee Data

Mats Hammarstedt och Chizheng Miao

Vi studerar de anställda till utrikes födda företagare. Företagare från länder utanför Europa anställer oftare än andra lågutbildade nyanlända invandrare från länder utanför Europa.


The European Union and the Return of the Nation State

The Refugee Crisis and the Reinvigoration of the Nation-State: Does the European Union Have a Common Asylum Policy?

Magnus Henrekson, Özge Öner och Tino Sanandaji

Officiellt hävdas att EU har en gemensam flyktingpolitik. De överenskommelser som gjorts lämnar dock stort handlingsutrymme till de enskilda medlemsländerna, vilket ger dem möjlighet att reglera flyktinginvandringen och ändå…


The European Union and the Return of the Nation State

The EU, the Nation State, and the Perennial Challenge to European Integration

Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Karin Leijon, Anna Michalski och Lars Oxelheim

This introductory chapter sheds new light on the increasingly complex relationship between the European Union and the nation-state—in its capacity as EU member state—at a time when its fundamental values are being called into question by prominent…


Economics Letters

Compete with Others? No, Thanks. With Myself? Yes, Please!

Coren Apicella, Elif Demiral och Johanna Möllerström

Vi studerar människor vilja att tävla mot sig själva och mot andra i ett experiment med 650 deltagare. Vi använder en modifierad design från Niederle och Vesterlund (2007). Vi visar att om det förutom att tävla mot andra…


Journal of Economic Behavior & Organization

Corruption, Judicial Accountability and Inequality: Unfair Procedures May Benefit the Worst-Off

Niclas Berggren och Christian Bjørnskov

Vi studerar sambandet mellan två mått på institutionell kvalitet – korruption och juridiskt ansvarsutkrävande – och ekonomisk ojämlikhet. Vi finner ett negativt samband mellan korruption och ojämlikhet, medan sambandet…


Journal of Institutional Economics

Hayekian Welfare States: Explaining the Coexistence of Economic Freedom and Big Government

Andreas Bergh

Vanligen mäts den offentliga sektorns storlek med totala skatter eller offentliga utgifter. Dessa mått fångar emellertid inte hur mycket kunskap som centrala beslutsfattare måste ha för att den skattefinansierade verksamheten ska bli…


International Journal of Industrial Organization

Cournot Competition in Wholesale Electricity Markets: The Nordic Power Exchange, Nord Pool

Erik Lundin och Thomas Tangerås

Denna studie undersöker konkurrensen på den nordiska elbörsen, Nord Pool. Resultaten visar att de producenter som utnyttjar marknadsmakt begär ett pris som i genomsnitt är 4 procent högre än deras rörliga…


Review of Financial Studies

Career Risk and Market Discipline in Asset Management

Andrew Ellul, Marco Pagano och Annalisa Scognamiglio

We establish that the labor market helps discipline asset managers via the impact of fund liquidations on their careers. Using hand-collected data on 1,948 professionals, we find that top managers working for funds liquidated after persistently poor relative…


Journal of Economic Theory

Social Norms in Networks

Philip Ushchev och Yves Zenou

Vi utforskar de teoretiska grunderna för en modell som ofta används för att analysera individers beteende i grupper. Enligt vår analys bör individer vars grannar anstränger sig mer (mindre) än vad de sociala normerna dikterar…


Political Science Research and Methods

Maps in People’s Heads: Assessing a New Measure of Context

Cara Wong, Jake Bowers, Daniel Rubenson, Mark Fredrickson och Ashlea Rundlett

Hur individer uppfattar sin geografiska omgivning påverkar deras politiska preferenser. Vi använder försökspersoner som på kartor markerar hur de uppfattar sin lokala gemenskap, och visar att detta är ett användbart mått…


PLOS One

Wellbeing and Entrepreneurship: Using Establishment Size to Identify Treatment Effects and Transmission Mechanisms

Christian Bjørnskov och Nicolai Foss

Using data from the European Value Survey, covering more than 300,000 respondents in 32 countries between 2002 and 2012, we offer new insight into the consequences for subjective well-being of self-employment. We hypothesize that the positive link between…


Economic Inquiry

Grind or Gamble? An Experiment on Effort and Spread Seeking in Contests

Ola Andersson, Håkan J. Holm och Erik Wengström

Uppsatsen visar experimentellt vikten av både morot och piska för att skapa väl fungerande incitament i konkurrenssituationer mellan individer. Stora risker tas om man bara belönar dem som presterar bäst, vilket kan vara ofördelaktigt.…


Journal of Political Economy

Social Insurance and the Marriage Market

Petra Persson

Social insurance is often linked to marriage. Existing evidence suggests small marital responses to financial incentives and stems from settings where benefits are realized in the near future. I analyze how linking survivors insurance to marriage affects the marriage…


IZA World of Labor

How Labor Market Institutions Affect Job Creation and Productivity Growth – An Update

Magnus Henrekson

Economic growth requires factor reallocation across firms and continuous replacement of technologies. Labor market institutions influence economic dynamism by their impact on the supply of a key factor, skilled workers to new and expanding firms, and the shedding of…

Aktuell forskare

Mårten Blix, fil.dr

Ämnesområden: Digitalisering, Fintech, Offentlig ekonomi, Sjukvård, Teknisk förändring och utveckling

 

Några av de frågor Mårten Blix  försöker besvara i sin forskning:

– Vad vet vi om digitaliseringens effekter på sjukvården?

– Hur påverkas den svenska välfärdsmodellen av digitaliseringen?

– Vad är effekterna av att privatisera skattefinansierade välfärdstjänster?

– Hur är Sveriges anpassningsförmåga till digitaliseringen – regionalt och nationellt?

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se