2020

Corruption, Judicial Accountability and Inequality: Unfair Procedures May Benefit the Worst-Off

Särtryck nr 2020:10

Författare: Niclas Berggren och Christian BjørnskovÅr: 2020 Publikation: Journal of Economic Behavior & Organization Årgång (nr): 170 (Februari) Sidor: 341–354
Artikeln online (behörighet kan krävas)
Preliminär version


Vi studerar sambandet mellan två mått på institutionell kvalitet – korruption och juridiskt ansvarsutkrävande – och ekonomisk ojämlikhet. Vi finner ett negativt samband mellan korruption och ojämlikhet, medan sambandet mellan juridiskt ansvarsutkrävande och ojämlikhet är positivt. Korruption tycks kunna gynna relativt mindre bemedlade.


Referens:
Berggren, Niclas och Christian Bjørnskov (2020), "Corruption, Judicial Accountability and Inequality: Unfair Procedures May Benefit the Worst-Off". Journal of Economic Behavior & Organization 170(Februari), 341–354.

Niclas Berggren

Kontakt

Tel: 08 665 45 20
niclas.berggren@ifn.se

Christian Bjørnskov

Kontakt

Tel: +45 87 16 48 19
Mobil: +45 20 12 03 84
chbj@econ.au.dk

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se