2020

Social Assistance and Mental Health: Evidence from Longitudinal Administrative Data on Pharmaceutical Consumption

Särtryck nr 2020:26

Författare: Margareta Dackehag, Lina Maria Ellegård, Ulf Gerdtham och Therese NilssonÅr: 2020 Publikation: Applied Economics Årgång (nr): 52 (20) Sidor: 2165–2177
Artikeln online (behörighet kan krävas)

Social Assistance and Mental Health: Evidence from Longitudinal Administrative Data on Pharmaceutical Consumption Margareta Dackehag, Lina Maria Ellegård, Ulf Gerdtham och Therese Nilsson


Vi studerar psykofarmakaanvändningen hos individer som nyligen fått ekonomiskt bistånd. Longitudinella registerdata för 140 000 individer visar att relationen är svag eller obefintlig. Undantaget är högutbildade män, som med större sannolikhet konsumerar psykofarmaka när de erhållit ekonomiskt bistånd.


Referens:
Dackehag, Margareta, Lina Maria Ellegård, Ulf Gerdtham och Therese Nilsson (2020), "Social Assistance and Mental Health: Evidence from Longitudinal Administrative Data on Pharmaceutical Consumption". Applied Economics 52(20), 2165–2177.

Therese Nilsson

Kontakt

Tel: 046 222 4643
Mobil: 073 396 7919
therese.nilsson@nek.l...

Aktuell forskare

Henrik Horn, professor.

Ämnesområden:

Elmarknad, Handelspolitik, Industriell ekonomi, Industriell organisation, Internationell handel, Konkurrenspolitik, Marknadsregleringar.

Några av de frågor Henrik Horn försöker besvara i sin forskning:

Hur bör mellanstatliga investeringsskyddsavtal utformas och vilka konsekvenser har de?

Hur bör jurisdiktionen fördelas mellan nationella konkurrensmyndigheter vad gäller licensieringen av standard-essentiella patent?

Hur bör handelsavtal utformas för att hantera nationellt införda begränsningar av datarörlighet?

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se