2020

When Less Is More: Why Limited Entrepreneurship Education May Result in Better Entrepreneurial Outcomes

Särtryck nr 2020:57

Författare: Niklas Elert, Karolin Sjöö och Karl WennbergÅr: 2020 Publikation: International Review of Entrepreneurship Årgång (nr): 18 (1) Sidor: 1–32
Artikeln online (behörighet kan krävas)
Preliminär version

When Less Is More: Why Limited Entrepreneurship Education May Result in Better Entrepreneurial Outcomes Niklas Elert, Karolin Sjöö och Karl Wennberg


Vi undersöker effekterna av en offentlig satsning för att främja svenska universitetsstudenters entreprenörskap med hjälp av utbildning i entreprenörskap. Särskilt för kvinnliga deltagare tycks korta, skräddarsydda utbildningsinsatser ha större effekt på nyföretagande och inkomst från företagande än mer omfattande insatser.


Referens:
Elert, Niklas, Karolin Sjöö och Karl Wennberg (2020), "When Less Is More: Why Limited Entrepreneurship Education May Result in Better Entrepreneurial Outcomes". International Review of Entrepreneurship 18(1), 1–32.

Niklas Elert

Kontakt

Tel: 0703-902751
niklas.elert@ifn.se

Aktuell forskare

Henrik Horn, professor.

Ämnesområden:

Elmarknad, Handelspolitik, Industriell ekonomi, Industriell organisation, Internationell handel, Konkurrenspolitik, Marknadsregleringar.

Några av de frågor Henrik Horn försöker besvara i sin forskning:

Hur bör mellanstatliga investeringsskyddsavtal utformas och vilka konsekvenser har de?

Hur bör jurisdiktionen fördelas mellan nationella konkurrensmyndigheter vad gäller licensieringen av standard-essentiella patent?

Hur bör handelsavtal utformas för att hantera nationellt införda begränsningar av datarörlighet?

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se