2020

Subsidy Entrepreneurs: An Inquiry into Firms Seeking Public Grants

Särtryck nr 2020:59

Författare: Anders Kärnä, Patrik Gustavsson Tingvall och Daniel HalvarssonÅr: 2020 Publikation: Journal of Industry, Competition and Trade Årgång (nr): 20 (3) Sidor: 439–478
Artikeln online (behörighet kan krävas)

Subsidy Entrepreneurs: An Inquiry into Firms Seeking Public Grants Anders Kärnä, Patrik Gustavsson Tingvall och Daniel Halvarsson


Vi studerar incitament och egenskaper hos företag som ansöker och får statliga bidrag avsedda att stimulera innovation och tillväxt. Resultaten visar ett negativt förhållande mellan produktivitet och bidrag. Lågproduktiva företag ansöker samt erhåller bidrag oftare jämfört med mer produktiva företag.


Referens:
Kärnä, Anders, Patrik Gustavsson Tingvall och Daniel Halvarsson (2020), "Subsidy Entrepreneurs: An Inquiry into Firms Seeking Public Grants". Journal of Industry, Competition and Trade 20(3), 439–478.

Aktuell forskare

Henrik Horn, professor.

Ämnesområden:

Elmarknad, Handelspolitik, Industriell ekonomi, Industriell organisation, Internationell handel, Konkurrenspolitik, Marknadsregleringar.

Några av de frågor Henrik Horn försöker besvara i sin forskning:

Hur bör mellanstatliga investeringsskyddsavtal utformas och vilka konsekvenser har de?

Hur bör jurisdiktionen fördelas mellan nationella konkurrensmyndigheter vad gäller licensieringen av standard-essentiella patent?

Hur bör handelsavtal utformas för att hantera nationellt införda begränsningar av datarörlighet?

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se