2020

Tax Progressivity and Top Incomes Evidence from Tax Reforms

Särtryck nr 2020:61

Författare: Enrico Rubolino och Daniel WaldenströmÅr: 2020 Publikation: Journal of Economic Inequality Årgång (nr): 18 (3) Sidor: 261–289
Artikeln online (behörighet kan krävas)
Preliminär version


Ökar ojämlikheten i inkomster före skatt när skattesystemet blir mindre progressivt? Vi studerar skattereformer som sänkt progressiviteten och finner att detta leder till ökade inkomstandelarna i toppen av fördelningen. Resultatet beror på att kapitalinkomster är viktiga i toppen vilket möjliggör planering och skatteminimering.


Referens:
Rubolino, Enrico och Daniel Waldenström (2020), "Tax Progressivity and Top Incomes Evidence from Tax Reforms". Journal of Economic Inequality 18(3), 261–289.

Daniel Waldenström

Kontakt

Tel: 08 665 4584
Mobil: 070 491 6082
daniel.waldenstrom@if...

Aktuell forskare

Henrik Horn, professor.

Ämnesområden:

Elmarknad, Handelspolitik, Industriell ekonomi, Industriell organisation, Internationell handel, Konkurrenspolitik, Marknadsregleringar.

Några av de frågor Henrik Horn försöker besvara i sin forskning:

Hur bör mellanstatliga investeringsskyddsavtal utformas och vilka konsekvenser har de?

Hur bör jurisdiktionen fördelas mellan nationella konkurrensmyndigheter vad gäller licensieringen av standard-essentiella patent?

Hur bör handelsavtal utformas för att hantera nationellt införda begränsningar av datarörlighet?

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se