2020

How Should Capital be Taxed?

Särtryck nr 2020:68

Författare: Spencer Bastani och Daniel WaldenströmÅr: 2020 Publikation: Journal of Economic Surveys Årgång (nr): 34 (4) Sidor: 812–846
Artikeln online (behörighet kan krävas)

How Should Capital be Taxed? Spencer Bastani och Daniel Waldenström


Vi diskuterar hur kapital bör beskattas i industrialiserade länder. Vi går igenom den teoretiska skatteforskningen samt empiriska studier om kapitalets fördelning och kapitalbeskattningens snedvridande effekter. Vi analyserar även effekter av särskilda kapitalskatter gällande skattebaserna förmögenhet, egendom, arv och företagsvinster.


Referens:
Bastani, Spencer och Daniel Waldenström (2020), "How Should Capital be Taxed?". Journal of Economic Surveys 34(4), 812–846.

Daniel Waldenström

Kontakt

Tel: 08 665 4584
Mobil: 070 491 6082
daniel.waldenstrom@if...

Spencer Bastani

Kontakt

Tel: 018 471 7077
Mobil: 0731 50 77 51
spencer.bastani@ifau....

Aktuell forskare

Henrik Horn, professor.

Ämnesområden:

Elmarknad, Handelspolitik, Industriell ekonomi, Industriell organisation, Internationell handel, Konkurrenspolitik, Marknadsregleringar.

Några av de frågor Henrik Horn försöker besvara i sin forskning:

Hur bör mellanstatliga investeringsskyddsavtal utformas och vilka konsekvenser har de?

Hur bör jurisdiktionen fördelas mellan nationella konkurrensmyndigheter vad gäller licensieringen av standard-essentiella patent?

Hur bör handelsavtal utformas för att hantera nationellt införda begränsningar av datarörlighet?

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se