2020

Delegation of Investment Decisions, and Optimal Remuneration of Agents

Särtryck nr 2020:70

Författare: Assar Lindbeck och Jörgen WeibullÅr: 2020 Publikation: European Economic Review Årgång (nr): 129 (Oktober)
Artikeln online (behörighet kan krävas)
Preliminär version


Vi analyserar optimala kontrakt när en investerare, en ”principal”, delegerar insamling och bedömning av information som är relevant för investeringsbeslut till en specialist, en ”agent”. Det optimala kontraktet innehåller inte bara bonusar vid lyckade investeringar utan också ekonomisk bestraffning vid misslyckade.


Referens:
Lindbeck, Assar och Jörgen Weibull (2020), "Delegation of Investment Decisions, and Optimal Remuneration of Agents". European Economic Review 129(Oktober), .

Aktuell forskare

Fredrik Heyman, docent.

Ämnesområden: Arbetsmarknad, digitalisering, globalisering, internationell handel, internationella investeringar, teknisk förändring och utveckling.

Några av de frågor Fredrik Heyman försöker besvara i sin forskning:

  • Hur påverkas sysselsättning och löner av globalisering?
  • Hur påverkas anställda och företag av uppköp?
  • Vilka effekter har utländska direktinvesteringar och multinationella företag på svensk arbetsmarknad?

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se