2020

Delegation of Investment Decisions, and Optimal Remuneration of Agents

Särtryck nr 2020:70

Författare: Assar Lindbeck och Jörgen WeibullÅr: 2020 Publikation: European Economic Review Årgång (nr): 129 (Oktober)
Artikeln online (behörighet kan krävas)
Preliminär version


Vi analyserar optimala kontrakt när en investerare, en ”principal”, delegerar insamling och bedömning av information som är relevant för investeringsbeslut till en specialist, en ”agent”. Det optimala kontraktet innehåller inte bara bonusar vid lyckade investeringar utan också ekonomisk bestraffning vid misslyckade.


Referens:
Lindbeck, Assar och Jörgen Weibull (2020), "Delegation of Investment Decisions, and Optimal Remuneration of Agents". European Economic Review 129(Oktober), .

Aktuell forskare

Henrik Horn, professor.

Ämnesområden:

Elmarknad, Handelspolitik, Industriell ekonomi, Industriell organisation, Internationell handel, Konkurrenspolitik, Marknadsregleringar.

Några av de frågor Henrik Horn försöker besvara i sin forskning:

Hur bör mellanstatliga investeringsskyddsavtal utformas och vilka konsekvenser har de?

Hur bör jurisdiktionen fördelas mellan nationella konkurrensmyndigheter vad gäller licensieringen av standard-essentiella patent?

Hur bör handelsavtal utformas för att hantera nationellt införda begränsningar av datarörlighet?

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se