2020

Delegation of Investment Decisions, and Optimal Remuneration of Agents

Särtryck nr 2020:70

Författare: Assar Lindbeck och Jörgen WeibullÅr: 2020 Publikation: European Economic Review Årgång (nr): 129 (Oktober)
Artikeln online (behörighet kan krävas)
Preliminär version


Vi analyserar optimala kontrakt när en investerare, en ”principal”, delegerar insamling och bedömning av information som är relevant för investeringsbeslut till en specialist, en ”agent”. Det optimala kontraktet innehåller inte bara bonusar vid lyckade investeringar utan också ekonomisk bestraffning vid misslyckade.


Referens:
Lindbeck, Assar och Jörgen Weibull (2020), "Delegation of Investment Decisions, and Optimal Remuneration of Agents". European Economic Review 129(Oktober), .

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se