2020

Social Trust and Sharing Economy Size: Country Level Evidence from Home Sharing Services

Särtryck nr 2020:73

Författare: Andreas Bergh och Alexander FunckeÅr: 2020 Publikation: Applied Economics Letters Årgång (nr): 27 (19) Sidor: 1592–1595
Artikeln online (behörighet kan krävas)
Preliminär version


Delningsekonomin är ett samlingsnamn på aktiviteter som använder ny informationsteknik för att åstadkomma en effektivare användning av outnyttjade resurser. Denna studie av lägenhetsuthyrningstjänster visar att när hänsyn tas till hur många som har tillgång till snabbt internet, är dessa tjänster mer utbredda i länder med lägre tillit.


Referens:
Bergh, Andreas och Alexander Funcke (2020), "Social Trust and Sharing Economy Size: Country Level Evidence from Home Sharing Services". Applied Economics Letters 27(19), 1592–1595.

Andreas Bergh

Kontakt

Mobil: 070 779 0734
andreas.bergh@ifn.se

Aktuell forskare

Pär Holmberg, docent.

Ämnesområden: Auktioner, elmarknad, energi, spelteori

Några av de frågor Pär Holmberg försöker besvara i sin forskning:

  • Hur ser elproducenternas budgivning ut på elmarknaden?
  • Hur påverkas budgivningen av marknadsregler, information, ställtider och flaskhalsar i elnätet? 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se