2020

Long-Run Effects of Lottery Wealth on Psychological Well-Being

Särtryck nr 2020:75

Författare: Erik Lindqvist, Robert Östling och David CesariniÅr: 2020 Publikation: Review of Economic Studies Årgång (nr): 87 (6) Sidor: 2703–2726
Artikeln online (behörighet kan krävas)
Preliminär version

Long-Run Effects of Lottery Wealth on Psychological Well-Being Erik Lindqvist, Robert Östling och David Cesarini


Vi undersöker effekten av att vinna på lotteri på olika mått av livstillfredställelse. Lotterivinnare är mer nöjda med livet även ett decennium efter att de vunnit. Däremot finner vi ingen statistiskt säkerställd effekt på lycka eller mental hälsa.


Referens:
Lindqvist, Erik, Robert Östling och David Cesarini (2020), "Long-Run Effects of Lottery Wealth on Psychological Well-Being". Review of Economic Studies 87(6), 2703–2726.

Aktuell forskare

Pär Holmberg, docent.

Ämnesområden: Auktioner, elmarknad, energi, spelteori

Några av de frågor Pär Holmberg försöker besvara i sin forskning:

  • Hur ser elproducenternas budgivning ut på elmarknaden?
  • Hur påverkas budgivningen av marknadsregler, information, ställtider och flaskhalsar i elnätet? 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se