2021

Windfall Gains and Stock Market Participation

Särtryck nr 2021:1

Författare: Joseph Briggs, David Cesarini, Erik Lindqvist och Robert ÖstlingÅr: 2021 Publikation: Journal of Financial Economics Årgång (nr): 139 (1) Sidor: 57–83
Artikeln online (behörighet kan krävas)

Windfall Gains and Stock Market Participation Joseph Briggs, David Cesarini, Erik Lindqvist och Robert Östling


Vi studerar effekten av förmögenhetschocker i form av lotterivinster på aktieinnehav. Lotterivinster ökar sannolikheten att äga aktier, men effekten är mindre än förväntat utifrån ekonomisk teori.


Referens:
Briggs, Joseph, David Cesarini, Erik Lindqvist och Robert Östling (2021), "Windfall Gains and Stock Market Participation". Journal of Financial Economics 139(1), 57–83.

Aktuell forskare

Henrik Horn, professor.

Ämnesområden:

Elmarknad, Handelspolitik, Industriell ekonomi, Industriell organisation, Internationell handel, Konkurrenspolitik, Marknadsregleringar.

Några av de frågor Henrik Horn försöker besvara i sin forskning:

Hur bör mellanstatliga investeringsskyddsavtal utformas och vilka konsekvenser har de?

Hur bör jurisdiktionen fördelas mellan nationella konkurrensmyndigheter vad gäller licensieringen av standard-essentiella patent?

Hur bör handelsavtal utformas för att hantera nationellt införda begränsningar av datarörlighet?

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se