2021

Determinants of Economies of Scope in Retail

Särtryck nr 2021:13

Författare: Florin Maican och Matilda Orth År: 2021 Publikation: International Journal of Industrial Organization Årgång (nr): 75 (Mars)
Artikeln online (behörighet kan krävas)


Denna studie analyserar möjligheterna för butiker i olika delar av landet att erbjuda ett brett utbud av detaljhandelsvaror. Vi simulerar införandet av regionala utvecklingsprogram i form av stöd till investeringar och mentorskap. Resultaten visar att produktutbudet ökar mer i butiker på landsbygden än i butiker lokaliserade i städer.


Referens:
Maican, Florin och Matilda Orth (2021), "Determinants of Economies of Scope in Retail". International Journal of Industrial Organization 75(Mars), 102710.

Matilda Orth

Kontakt

Tel: 08 665 45 31
Mobil: 0736 42 38 24
matilda.orth@ifn.se

Florin Maican

Kontakt

Mobil: 076 235 3039
florin.maican@ifn.se

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se