2021

Money for Nothin’: Digitalization and Fluid Tax Bases

Särtryck nr 2021:22

Författare: Mårten Blix och Emil BustosÅr: 2021 Publikation: The European Union and the Technology Shift Kapitel: 8Redaktör: Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Karin Leijon, Anna Michalski och Lars OxelheimFörlag: Palgrave MacmillanFörlagsort: Cham Sidor: 185–209
Artikeln online (behörighet kan krävas)
Preliminär version


Digitaliseringen innebär att vi konsumerar och producerar varor och tjänster på nya sätt, men skattesystemet har inte följt utvecklingen. Flera länder redan har infört en digital skatt och därmed ökat investeringsosäkerheten. Det behövs ett nytt skattesystem som stödjer strukturomvandlingen och underlättar människans anpassning.


Referens:
Blix, Mårten och Emil Bustos (2021), "Money for Nothin’: Digitalization and Fluid Tax Bases". Kapitel 8, sid. 185–209 i Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Karin Leijon, Anna Michalski och Lars Oxelheim, red., The European Union and the Technology Shift. Cham: Palgrave Macmillan.

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se