2006–2010

Efficiency Wages and Unemployment in Cities: The Case of High-Relocation Costs

Särtryck nr 2006:2

Författare: Yves ZenouÅr: 2006 Publikation: Regional Science and Urban Economics Årgång (nr): 36 (1) Sidor: 49–71


We develop an urban model in which all jobs are located in the Central Business District (CBD) and workers, who have high relocation costs, optimally choose their residence between the CBD and the city fringe. We consider two information structures. In the first case, firms perfectly observe the residential location of all workers, while, in the second one, firms do not observe where workers live. In the perfect information equilibrium, we show that the efficiency wage is increasing with distance to jobs. We also demonstrate that workers are better off and landlords worse off under the perfect information equilibrium.


Referens:
Zenou, Yves (2006), "Efficiency Wages and Unemployment in Cities: The Case of High-Relocation Costs". Regional Science and Urban Economics 36(1), 49–71.

Richard Öhrvall

Ämnesområde: korruption, opinionsmätningar, politisk ekonomi, politiskt beteende, privatiseringar, skattefinansierade tjänster

Några av de frågor som Richard Öhrvall försöker besvara i sin forskning:

  • Hur pass jämlikt är olika former av politiskt deltagande och vad förklarar att vissar grupper deltar i högre grad än andra?
  • Hur pass utbredd är offentlig korruption i Sverige och vad har medborgare för tilltro till att politiker och offentliga tjänstemän handlar på ett tillbörligt sätt?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se