2006–2010

Decentralisation of Active Labour Market Policy: The Case of Swedish Local Employment Service Committees

Särtryck nr 2006:27

Författare: Martin Lundin och Per SkedingerÅr: 2006 Publikation: Journal of Public Economics Årgång (nr): 90 (4-5) Sidor: 775–798


Decentralisation of decision-making in labour market policy may increase efficiency, since local authorities have first-hand knowledge about local labour market problems. However, decentralisation may also be associated with fiscal externalities generating misallocation. The purpose of this study is to examine the effects of a Swedish pilot programme in 1996, which strengthened the role of the local authorities in labour market policy in certain regions. Our econometric findings do not indicate any increase in geographical lock-in of the unemployed, but decentralisation seems to spur local initiatives in the form of projects organised by the municipalities and increase targeting on outsiders in the labour market. The latter result is consistent with the hypothesis that municipalities used their increasing influence in order to improve municipal budgets at the expense of the central government.


Referens:
Lundin, Martin och Per Skedinger (2006), "Decentralisation of Active Labour Market Policy: The Case of Swedish Local Employment Service Committees". Journal of Public Economics 90(4-5), 775–798.

Per Skedinger

Kontakt

Tel: 08 665 4553
per.skedinger@ifn.se

Richard Öhrvall

Ämnesområde: korruption, opinionsmätningar, politisk ekonomi, politiskt beteende, privatiseringar, skattefinansierade tjänster

Några av de frågor som Richard Öhrvall försöker besvara i sin forskning:

  • Hur pass jämlikt är olika former av politiskt deltagande och vad förklarar att vissar grupper deltar i högre grad än andra?
  • Hur pass utbredd är offentlig korruption i Sverige och vad har medborgare för tilltro till att politiker och offentliga tjänstemän handlar på ett tillbörligt sätt?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se