2006–2010

Ethnic Diversity, Market Structure and Risk Sharing in Developing Countries

Särtryck nr 2006:3

Författare: Mohamed Jellal och Yves ZenouÅr: 2006 Publikation: In The Economics of Immigration and Social Diversity Redaktör: Solomon W. Polachek, Carmel Chiswick and Hillel Rapoport Sidor: 397–426


The paper addresses mainly three questions. One, do workers tend to be employed by employers of the same ethnic group; two, what is the structure of the equilibrium wage contract; and three, do more ethnically homogeneous labor markets tend to have different labor contracts than more ethnically diversified ones. The answer to the first question is in the affirmative – in equilibrium all employers offer the same wage contract and workers are hired by employers of the closest ethnic affiliation. In terms of the equilibrium wage contract, its nature depends on the attitude toward risk of both sides of the market. Finally, the answer to the third question is also in the affirmative since the more homogenous the labor market, the more deterministic is the wage.

 

* Also published in Research in Labor Economics, Vol. 24. Elsevier: Oxford.


Referens:
Jellal, Mohamed och Yves Zenou (2006), "Ethnic Diversity, Market Structure and Risk Sharing in Developing Countries". Sid. 397–426 i Solomon W. Polachek, Carmel Chiswick and Hillel Rapoport, red., In The Economics of Immigration and Social Diversity. .

Richard Öhrvall

Ämnesområde: korruption, opinionsmätningar, politisk ekonomi, politiskt beteende, privatiseringar, skattefinansierade tjänster

Några av de frågor som Richard Öhrvall försöker besvara i sin forskning:

  • Hur pass jämlikt är olika former av politiskt deltagande och vad förklarar att vissar grupper deltar i högre grad än andra?
  • Hur pass utbredd är offentlig korruption i Sverige och vad har medborgare för tilltro till att politiker och offentliga tjänstemän handlar på ett tillbörligt sätt?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se