2006–2010

Search Activities, Cost of Living and Local Labor Markets

Särtryck nr 2006:5

Författare: Eleonora Patacchini och Yves ZenouÅr: 2006 Publikation: Regional Science and Urban Economics Årgång (nr): 36 (2) Sidor: 227–248


A model is considered in which optimal search intensity is a result of a trade-off between shortrun losses due to higher search costs (more interviews, commuting, etc.) and long-run gains due to a higher chance of finding a job. We show that this optimal search intensity is higher in areas characterized by larger cost of living and/or higher labor market tightness. This model is then tested for England on a panel of sub-regional data. Controlling for unobserved heterogeneity between areas and other endogeneity issues, both the local cost of living and the local labor market tightness are found to have a positive and significant effect on jobless average search intensity.


Referens:
Patacchini, Eleonora och Yves Zenou (2006), "Search Activities, Cost of Living and Local Labor Markets". Regional Science and Urban Economics 36(2), 227–248.

Aktuell forskare

Henrik Horn, professor.

Ämnesområden:

Elmarknad, Handelspolitik, Industriell ekonomi, Industriell organisation, Internationell handel, Konkurrenspolitik, Marknadsregleringar.

Några av de frågor Henrik Horn försöker besvara i sin forskning:

Hur bör mellanstatliga investeringsskyddsavtal utformas och vilka konsekvenser har de?

Hur bör jurisdiktionen fördelas mellan nationella konkurrensmyndigheter vad gäller licensieringen av standard-essentiella patent?

Hur bör handelsavtal utformas för att hantera nationellt införda begränsningar av datarörlighet?

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se