2006–2010

Location of R&D and High-Tech Production by Vertically Integrated Multinationals

Särtryck nr 2007:18

Författare: Karolina Ekholm och Katariina HakkalaÅr: 2007 Publikation: Economic Journal Årgång (nr): 117 (518) Sidor: 512–543


This article extends the theory of multinational firms by allowing for agglomeration forces in firmlevel activities such as R&D as well as in production. We develop a two-country general-equilibrium model where firms make separate choices about the location of R&D and production. There are R&D spillovers and a home-market effect creating incentives for firms to locate production in the relatively large market. For relatively weak R&D spillovers and intermediate trade costs, the smaller economy tends to specialise in R&D. While skilled labour may gain from hosting an agglomeration of R&D activities, unskilled labour


Referens:
Ekholm, Karolina och Katariina Hakkala (2007), "Location of R&D and High-Tech Production by Vertically Integrated Multinationals". Economic Journal 117(518), 512–543.

Månadens forskare

Özge Öner, ekon.dr.

Ämnesområden:

Detaljhandel, infrastruktur, servicenäring, turism, urban och regional ekonomi.

Några av de frågor Özge Öner försöker besvara i sin forskning:

  • Analys av etniska enklaver och segregering på grannskapsnivå.
  • Migration och rörlighet inom och mellan lokala arbetsmarknader bland immigranter och inrikes födda.
  • Hur efterfrågan påverkas av avstånd och marknadstillgång inom olika delar av detaljhandeln och tjänstesektorn.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se