2006–2010

Vertical Distribution, Parallel Trade, and Price Divergence in Integrated Markets

Särtryck nr 2007:19

Författare: Ganslandt, Mattias och Keith E. MaskusÅr: 2007 Publikation: European Economic Review Årgång (nr): 51 (4) Sidor: 943–970


We develop a model of vertical pricing in which an original manufacturer sets wholesale prices in two markets that are integrated at the distributor level by parallel imports (PI). The manufacturing firm needs to set these two prices to balance three competing interests: restricting competition in the PI-recipient market, avoiding resource wastes due to actual trade, and reducing the double-markup problem in the PI-source nation. These tradeoffs imply the counterintuitive result that retail prices could diverge as a result of declining trading costs, even as the volume of PI increases. Thus, in some circumstances it may be misleading to think that permitting PI is an unambiguous force for price integration.


Referens:
Mattias Ganslandt och Keith E. Maskus (2007), "Vertical Distribution, Parallel Trade, and Price Divergence in Integrated Markets". European Economic Review 51(4), 943–970.

Månadens forskare

Özge Öner, ekon.dr.

Ämnesområden:

Detaljhandel, infrastruktur, servicenäring, turism, urban och regional ekonomi.

Några av de frågor Özge Öner försöker besvara i sin forskning:

  • Analys av etniska enklaver och segregering på grannskapsnivå.
  • Migration och rörlighet inom och mellan lokala arbetsmarknader bland immigranter och inrikes födda.
  • Hur efterfrågan påverkas av avstånd och marknadstillgång inom olika delar av detaljhandeln och tjänstesektorn.

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se