2006–2010

Knowledge Transfer to Emerging Markets via Consulting Projects

Särtryck nr 2007:21

Författare: Roger SvenssonÅr: 2007 Publikation: Journal of Technology Transfer Årgång (nr): 32 (5) Sidor: 545–559


In recent years, development agencies (DAs) have focused their activities on consulting projects rather than on financing turnkey projects when assisting emerging markets. The main reason is that the implementation of consulting projects is likely to be connected with an intensive knowledge transfer from developed to emerging markets. Training of local employees and cooperation with local firms are necessary elements to make the transfer effective. The empirical statistics shows training and cooperation to be more frequent in consulting projects financed by DAs as compared to commercial projects. According to theory and experience, training should be included in projects in the least developed host countries, whereas local cooperation should be more frequent, the higher is the development level of the host country. However, DAs do not follow these rules of thumb in a convincing way. A policy implication of the paper is therefore that DAs should better organize and plan the contents of their consulting projects.


Referens:
Svensson, Roger (2007), "Knowledge Transfer to Emerging Markets via Consulting Projects". Journal of Technology Transfer 32(5), 545–559.

Roger Svensson

Kontakt

Tel: 08 665 4549
Mobil: 070 491 0166
roger.svensson@ifn.se

Richard Öhrvall

Ämnesområde: korruption, opinionsmätningar, politisk ekonomi, politiskt beteende, privatiseringar, skattefinansierade tjänster

Några av de frågor som Richard Öhrvall försöker besvara i sin forskning:

  • Hur pass jämlikt är olika former av politiskt deltagande och vad förklarar att vissar grupper deltar i högre grad än andra?
  • Hur pass utbredd är offentlig korruption i Sverige och vad har medborgare för tilltro till att politiker och offentliga tjänstemän handlar på ett tillbörligt sätt?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se