2006–2010

Unilingual versus Bilingual Education: A Political Economy Analysis

Särtryck nr 2008:16

Författare: Javier Ortega och Thomas TangeråsÅr: 2008 Publikation: Journal of the European Economic Association Årgång (nr): 6 (5) Sidor: 1078–1108


We consider an economy with two language groups, where only agents who share a language can produce together. Schooling enhances the productivity of students. Individuals attending a unilingual school end up speaking the language of instruction only, whereas bilingual schools render individuals bilingual at the same cost. The politically dominant group (not necessarily the majority) chooses the type(s) of schools accessible to each language group, and then individuals decide whether to attend school. We show that the dominant either choose laissez-faire or restrict access to schools in the language of the dominated. Instead, the dominated favour the use of their own language. Thus, although agents do not derive utility from speaking their mother tongue, language conflicts of the expected type endogenously arise. Democracy (majority rule) always leads to the implementation of a socially optimal education system, whereas restrictions to the use of the language of the dominated are implemented too often under minority rule. The model is consistent with evidence from Belgium, France, and Finland.


Referens:
Ortega, Javier och Thomas Tangerås (2008), "Unilingual versus Bilingual Education: A Political Economy Analysis". Journal of the European Economic Association 6(5), 1078–1108.

Thomas Tangerås

Kontakt

Tel: 08 665 4526
Mobil: 070 727 5448
thomas.tangeras@ifn.se

Richard Öhrvall

Ämnesområde: korruption, opinionsmätningar, politisk ekonomi, politiskt beteende, privatiseringar, skattefinansierade tjänster

Några av de frågor som Richard Öhrvall försöker besvara i sin forskning:

  • Hur pass jämlikt är olika former av politiskt deltagande och vad förklarar att vissar grupper deltar i högre grad än andra?
  • Hur pass utbredd är offentlig korruption i Sverige och vad har medborgare för tilltro till att politiker och offentliga tjänstemän handlar på ett tillbörligt sätt?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se